Wróżenie z chińskich ciasteczek

| |

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wróżba- Ba Gua Diagram

 

Polecamy artykuły o chińskich wróżbach:

 

 

Yijing (w innej pisowni to:I Cing, , I Jing, Yi Ching, I Ching I Ging Yi King,  wymowa to: I-dzing), Księga Przemian to jeden z najstarszych  chińskich tekstów, reprezentuyje ona rdzennie chińską kosmologię oraz filozofię. Jest to księga kanoniczna  konfucjanizmu i taoizmu.

Księga jest i była używana do przepowiadania przyszłośći,  w starożytnych Chinach pełniły rolę m.in. przy rządzeniu, wypraw wojennych, organizowaniu ceremonii,  itd. W tym celu była używana przez władców dynastii Zhou, nazywa się ją także Zhouyi czyli Przemiany Zhou.

I CHING - Księga Przemian

Jedynym stałym elementem w życiu jest zmiana. Wszelkie zmiany jednak musza przebiegać według określonych wzorów. Do tej zasady szamani ze starożytnych Chin odwoływali się przy wróżbiarstwie. Na początku udzielano odpowiedzi na pytania poprzez analizę wzorów na zwierzęcych skórach. Później wszystkie wróżby zebrano w Księgę Przemian – I CHING.
Wg wielu badaczy I Ching to nie tylko Księga przepowiadająca przyszłość, ale to złożony projekt, według którego funkcjonuje cały Wszechświat.

I Ching składa się z 8 trygamów, które określają siły natury. Trygramy te układano w oktagonalny kształt nazywany Bagua. Trygram jest układem 3 linii. Ciągła linia relrezentujeenergię „yang”, a linia przerywana” yin”. W myśl chińskiej zasady yin i yang stanowią dwie przeciwstawne siły.
Istnieją 64 heksagramy, z których każdy stanowi połączenie dwóch trygramów.

 

Najlepszym sposobem na stworzenie przepowiedni jest rzucenie 3 monetami. Jedna strona monety powinna zostać poświęcona „yang”, która ma wartość numeryczną 3.
Druga strona, poświęcona „ yin” posiada wartość 2 . rzucając 3 monety i dodając wartość numeryczną, uzyskujesz sumę wynoszącą 6,7,8 i 9 .

Jeśli uzyskasz liczbę parzystą, należy wykreślić linię przerywaną „yin” - -
Jeśli będzie to liczba nieparzysta to należy wykreślić linię ciągłą” yang” _

Należy powtarzać tę czynność 6 razy. Heksagram tworzony jest od dołu ku górze.


Istnieje 8 sił w I Ching

Ch-ien- Niebo- twórczość
Chen- Burza- narastanie
K’uun – Ziemia- receptywność
Sun –Wiatr – delikatność i penetracja
Li – Ogień- trwanie
Ken- Góra – stałość
K’an – Woda – otchłań
Tui/Jezioro – radość

 

 

KsięgaPrzemian - Układ


Księga ta składa się z 64 rozdziałów, w każdym z nich znajduje się wykładnia symboliczna znaku, który określa  heksagram, jest to inaczej figura złożona z 6 linii poziomych. Linia to może być ciągła /tzw. twarda/ lub po środku przerwana /twz. miękka/. Te linie to elementy binarne, inaczej bity, ponieważ przyjmują one tylko dwie stałe wartości. Układ tych 6-ciu linii daje nam 64 odmiennych symboli /2 do potęgi 6 = 64/. Każdy z  64 heksagramów to symbol  pewnego procesu, czyli przemianę.

Wróżba Chińska - Yijing


Wróżenie z  Ksiegi Przemian


W chińskich taoistycznych świątyniach i u wróżek i wróżbitów można wylosować jeden z 64 patyczków, wskazujących na jeden wybrany rozdział z Księgi Przemian. Wróżbita lub kapłan wyciąga kartkę z jego tekstem i za opłatą dokonuje odczytania /aby zrozumieć tekst księgi przemian nie wystarczy umieć czytać w języku chińskim/ i interpretacji w odniesieniu do intencji osoby prosżacej o przepowiednie, który szuka prwady u wyroczni. Pełny cykl wróżenia wymaga losowania ośmiu heksagramów.

 

Heksagramy, trygramy


Każdy jeden heksagram jest złożony z dwóch części, dolnej oraz górnej zwanych trygramami /chiń. gua/. Zaledwie osiem trygramów (zwanych Bagua) wystarczy do utworzenia 64 heksagramów, taoizm religijny przypisywał Bagua bardzo duże znaczenie. Linie przerywane i ciągłe symbolizowały dwa  pierwiastki chińskiej kosmologii yin i yang.

W owym kodzie widziano więc uniwersalny, zamknięty, pełny wzorzec przemian w alchemii, metafizyce, przyrodzie oraz polityce i innych dzidzinach życia. Na pierwszym poziomie była tzw. zasada Dao i życiodajna energia Qi /Czi/, miała ona dwie strony Yin i Yang. Kombinacje tych sił w pierszym układzie ukazywane były przez Bagua, a w drugim - przez 64 heksagramy Yijing. Prawdziwość tej interpretacji miał potwierdzać scytat z Daodejing z ok. V w p.n.e.: "Dao rodzi jeden, jeden rodzi dwa, dwa rodzi trzy, trzy rodzi nieskończoność" ( Dao-Qi-Yin/Yang-Trygramy-Heksagramy).

 

 


{jcomments on}

 

Kategoria: /