Szczęśliwe liczby

| |

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kabaliści i magowie analizowali ludzki charakter i przepowiadali przyszłość na podstawie wartości liczbowych, które były przypisane poszczególnym literom imienia. Liczby od zawsze fascynowały ludzkość, dlatego też przypisano im różne właściwości. Wiara w znaczenie liczb jest bardzo stara i powszechna. W starożytności nauka starała się poznać świat, a magia starała się nad nim zapanować.

Magowie korzystali z prawidłowości i współzależności liczb i miar, odkrytych przez badaczy nauki.

Każdy z nas wie, że liczba 7 jest szczęśliwą liczbą, a liczba 13 może przynieść katastrofę. Nieszczęśliwy charakter 13 wiąże się z faktem iż jest to liczba uczestników Ostatniej Wieczerzy. W Italii czy w Indiach, obecność 13 osób przy stole uważano za zły omen.

Z kolei siódemka, była cyfrą którą zainteresowano się dość wcześnie. Liczba dni tygodnia to 7. Spośród wszystkich ciał niebieskich największy wpływ na życie na Ziemi ma Księżyc. Pełny cykl przemian, czyli miesiąc księżycowy, dokonuje się w ciągu 28 dni, w czterech fazach, czyli każdy etap tych faz ma 7 dni. Siódemka dlatego uznana została za liczbę rządzącą procesami życiowymi.

W starożytności mocno wierzono, że przebiegiem wydarzeń na Ziemi rządzi siedem planet połączonych systemem korespondencji z tylu dniami tygodnia, barwami, tonami muzycznymi, metalami, samogłoskami, oraz częściami głowy człowieka. W Biblii 7 jest kojarzona z mocami czarodziejskimi.

 

 

Magia numeryczna przypisuje istnienie wszechobejmujących kosmicznych związków z liczbami, nadając jej charakter matematyczny.

Pitagorejczycy podzielili liczby na parzyste i nieparzyste. Nieparzyste miały reprezentować pierwiastek męski- aktywny, a parzyste- kobiecy, bierny.

Pozostało to filarem Numerologii po dziś dzień.

Już w XVI wieku mag Cornelius Agrippa, scharakteryzował liczby i ich znaczenie.

 1.  

  oznaczała cel, działanie, przywództwo

 2.  

  mówiła o równowadze, balansie, bierności

 3.  

  oznaczała wszechstronność, wesołość i błyskotliwość

 4.  

  mówiła o sile, wytrzymałości, głupocie

 5.  

  określała niestałość przygodę, seks

 6.  

  zależność, harmonia, dom

 7.  

  tajemnica, wiedza

 8.  

  powodzenie finansowe

 9. wielkie osiągnięcia, duchowość

Liczbom nieparzystym przypisano znacznie wyższe, lepsze cechy niż parzystym.

Magia numeryczna z czasem służyła magom którzy zajmowali się przepowiadaniem przyszłości.

Ważnym elementem Numerologii były zasługi hebrajskich kabalistów. Wynaleźli oni matematyczno- alfabetyczną kombinację. Obliczali oni liczbową wartość słów. Nazwali to gematrią.

Uważali oni że Bóg stworzył świat wypowiadając nazwy kolejnych rzeczy, czyli że 22 litery alfabetu hebrajskiego stanowiły narzędzie stworzenia.

Każdej literze odpowiadał jedna z 22 ścieżek Drzewa Życia i każda z nich miała swoją wartość liczbową.

 

Kabaliści mieli przkonanie, że obecny w imieniu czy nazwie kod numeryczny, określa osobowość i przeznaczenie tej osoby.

Przez wieki kabaliści odczytywali znaczenia Pisma Biblii, szczególnie Księgi Daniela. Aleister Crowley, uważał że wcielenie Wielkiej Bestii, opisanej w Objawieniu świętego Jana, swoje listy podpisywał literami- tho, mega, therion, czyli po zsumowaniu wychodziła liczba 666- liczba apokalipsy.

Gematria dostarczyła metody przeliczania słów na liczby.

 

Rezultatem pitagorejczyków i kabalistów była Numerologia.

Numerologia nie tylko skupiła się na określeniu liczby losu człowieka, czy liczby przeznaczenia. Skupiła się również na przepowiadaniach jak będzie wyglądać np. najbliższy rok, czy dzień.

 

Obliczenia dokonuje się sumując liczbę urodzenia, liczbę imienia, i liczbę danego dnia, a następnie redukuje się sumę do jednej cyfry.

 

 1.  

  sprzyja powodzeniu śmiałych planów i przedsięwzięć.

 2.  

  oznacza dzień, w którym należy planować i rozważać dalsze poczynania, nie jest jednak to dzień czynu

 3.  

  oznacza dzień szczęśliwy i sprzyjający spotkaniom towarzyskim.

 4.  

  wyznacza dzień, w którym będzie rutyna,

 5.  

  zapowiada przygody i awantury, dzień w którym może stać się coś niespodziewanego.

 6.  

  powinniśmy służyć harmonii i zgodzie, spokojnie rozważać kwestie sporne, porozmawiać z innymi

 7.  

  jest dniem medytacji, nauki, przemyśleń

 8.  

  jest to dzień na twórczy wysiłek, na podejmowanie zadać i inwestycji finansowych.

 9. to dzień spełnienia ambicji i realizacji pragnień.

Kategoria: /