Tarot - Czym jest? , Jakie jest pochodzenie tarota?

| |

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Aby otworzyć nasze umysły na nieskończone bogactwo możliwych zastosowań tarota i pomóc nam zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość, że nasz własny pogląd na świat może być inny niż jest w rzeczywistości, nasz światopogląd może być ograniczony, ale również i otwarty na nagłe i radykalne zmiany. Głównym celem tego cyklu esejów jest uzyskanie dowodów, że Tarot powstał w północnych Włoszech w 15 wieku. Sanowany był w intelektualnym, kulturalnym i religijnym środowisku, w którym to Tarot był bardzo popularny.

Nie wiemy, jak wyglądały pierwsze Katy tarota. Biorąc pod uwagę prosty fakt, nie ma przesłanek do zwrócenia szczególnej wagi do jednej lub innej strony autorów, malowane i rzeźbione karty a nawet drukowane. Zatem dla celów niniejszego opracowania rozważymy wszystkie najstarsze karty tarota, które są dostępne. Będziemy patrzeć na współczesne zdjęcia tarota, przypominające wszystkie lub większość ocalałych kart tarota na przestrzeni tych wszystkich lat

Nie wiemy, jaka jest oryginalna kolejność kart tarota. Uważa się, że ówczesne dostępne stare karty tarota i ówczesne dokumenty można podzielić na trzy główne typy. Taki porządek, który różni się od znanego Tarota „de Marseille” i jego numeracji, wydaje się być najlepszym poświadczenia dokumentów ponieważ najstarsze rozwiązania zastosowano w nowym tarocie.

Głównym źródłem postaci na tarocie wydaje się być sztuka religijna, która przetrwała do dziś w każdym kościele, i w budownictwie publicznym. Wiele sztuki religijnej celowo używano alegorycznie i symbolicznie aby tym zapewnić i wizualnie wzmocnić wymowę ,moralną Kościoła. W uzupełnieniu do ogólnych relacji religijnych i świeckiej sztuki tego okresu pojawiają się cztery równoległe tradycje artystyczne, które zostały sporządzone jako źródła obrazów tarota. Związek między wczesnym Tarot i ilustracje Boskiej komedii Dantego.


Podstawowy zarys wiersza Petrarki's ukazuje nam moralny i duchowy rozwój osoby która prowadzi rydwan. Każdy rydwan ponosi alegoryczną postać, taką jak miłość, czas, lub przeznaczenie wraz z orszakiem ma charakter historyczny i mityczny. Poetyckie obrazy są inspiracją dla wielu artystów do ilustrowania alegorii. Są tysiące przykładów zachowanych w muzeach na terenie Europy
W tradycji produkcji Tarota i jego obrazów, które przypominają już karty Tarota. Tarot to symbolika, która nie występują w poezji lub tradycji artystycznej. Są to obrazy w codziennej tradycji, które nie są jednak ujęte we wszystkich kartach tarota. Kolejny z artystycznych wpływów, które naszym zdaniem jest nurtem apokaliptycznej tradycji, która wydaje się być związana z drugą połową symboli w Tarocie.

Wizualna reprezentacja obrazów w Apokalipsie pojawia się po raz pierwszy w sztuce chrześcijańskiej w 4 wieku. Później rozpoczęła się tradycja ilustrowanych wydań w całej Apokalipsie. Jednak na długo przed tym, tematy zostały wyodrębnione i wkomponowane do sztuki religijnej, zwłaszcza w odniesieniu do Sądu Ostatecznego). Ze względu na znaczenie kulturowe apokalipsy tematy te przewijają się przez cały czas. Obrazy te były łatwo dostępne do 15 projektantów wieku Tarota. Znajdziemy dowody an to, że w drugiej połowie z symboli Tarota mogą być głównie sporządzone z tego źródła.

Oprócz próby zlokalizowania źródła obrazów w tarocie, będziemy też próbować zrekonstruować co wczesne obrazy Tarota mogą sugerować w porównaniu do tarota z 15 wieku. Brak ostatecznej interpretacji jest rzeczywiście możliwy przy analizie symboli z innej kultury.

Tarot w 15 wieku jest zjawiskiem miejskim i używany jest do gry przez rzemieślników. Kartami tarota posługuje się chrześcijanin, choć niekoniecznie wielki miłośnik dekadencji i imperializmu w Rzymie. Niemniej jednak karty tarota są zanurzone w kulturze chrześcijańskiej i symbolika chrześcijaństwa w kościołach daje odzwierciedlenie w obrazach na kartach tarota. Jest to ważne dla współczesnego czytelnika, aby uświadomić sobie, że już w 15 wieku ludzie wiedzieli, że symboliczne obrazy miały wiele znaczeń.
 {jcomments on}

Kategoria: /