Poznaj swoją przyszłość z kart tarota

| |

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Od czasu rozwoju ludzkości, człowiek skupiał się również na rytuałach i religiach. Powstawały dwa zasadnicze pytania,- czy istnieje życie po życiu oraz czy jest prawdą, że niektórzy ludzie mają dostęp do przyszłości.

Ludy prymitywne próbowały używać różnych prymitywnych technik by wniknąć do przeszłości. Studiowano ruchy planet, bądź ułożenie kamieni, obserwowano loty ptaków itp.
Ludzkość wywyższała te jednostki które umiały wejrzeć w przyszłe zdarzenia.
Istnieje wiele stwierdzonych przypadków ludzi przewidujących przyszłość, gdzie wykluczono jakikolwiek udział psychokinezy, niemniej przewidywanie jako zjawisko samo w sobie rodzi kolejne pytania. Czy jest możliwe by nasza świadomość przenikała w przyszłość?
Czy przyszłość jako taka w ogóle istnieje?
Należy zrozumieć że czas jest zmienny i jest jednością. Ludzie określili sobie pojęcia przeszłości, teraźniejszość i przyszłości by móc odnaleźć się w rzeczywistości. Albert Einstein stworzył teorię względności czasu, która mogła być udowodniona eksperymentalnie.
Karty tarotaWzględność czasu wynika z jego zmienności w stosunku do szybkości przemieszczania się w przestrzeni. Im szybciej się poruszamy, tym bardziej czas ulega spowolnieniu. Jeśli udalibyśmy się statkiem kosmicznym w podróż dookoła Układu słonecznego z prędkością zbliżoną do prędkości światła, to okres spędzony na jego pokładzie można byłoby policzyć w dniach, natomiast obecność na Ziemi, w latach.
Czas nie jest wielkością stałą. Psychologowie uważają, że czyjeś poczucie czasu można zmienić.
Doświadczenia z osobami odizolowanymi od otoczenia, pozbawionymi dostępu do przyrządów odmierzających czas pokazały, że nawet praca zegara biologicznego może ulec zakłóceniu.
 
Czy należy w tym wszystkim szukać przyszłości?
 
Jedna z teorii głosi że czas i przeznaczenie to jedno. Naszym przeznaczeniem jest przeżyć swe życie w określony sposób.
Zatem, jeśli przyszłość już gdzieś jest zapisana to jest możliwość dotarcia do niej. Mimo tej korzyści, nie zgadzamy się z nią gdyż to oznaczałoby że nie mamy wpływu na naszą przyszłość. Kolejna teoria mówi o teorii prawdopodobieństwa przyszłości. Mówi ona o istnieniu kilku możliwych przyszłości uzależnionych od decyzji podejmowanych w teraźniejszości. Innymi słowy, przyszłość w świetle teorii prawdopodobieństwa nie jest ostateczna i zdeterminowana, a ludzka zdolność podejmowania decyzji stanowi główną tego przyczynę. W takiej sytuacji należy założyć, że istnieje pewna obiektywna przyszłość, która znajduje się w ciągłym ruchu. Dlatego przewidywanie przyszłość, metodą pozazmysłową jest ogólną wizją ewentualnej wersji wydarzeń, które mogą, ale nie muszą zajść. Jeśli coś przewidzieliśmy i z jakiejś przyczyny nastąpiła zmiana, nowa możliwość kształtuje nową przyszłość.
Fizycy uważają, że pewne cząstki mogą wędrować w czasie wstecz. Cząstki owe to twór teoretyczny, nazwano je tachionami.
Ich prędkość jest większa od prędkości światła i wg obliczeń powinny poruszać się w kierunku do niego przeciwnym. Można by zadać pytanie czy przyszłość może wpłynąć na teraźniejszość czy przeszłość?
Czasami na podstawie przekazu z przyszłości podejmujemy jakieś działania, które w jakiś sposób mogą zmienić ansa teraźniejszość.
By horoskop tworzony przez Astrologa była prawidłowy, potrzebna jest dokładna data, godzina, miejsce narodzin człowieka.
Niezwykle ważna jest godzina narodzin, którą najlepiej znać z dokładnością do piętnastu minut, gdyż w takim czasie w układzie planetarnym następują już istotne zmiany. Horoskopy książkowe czy internetowe też są przydatne. Najchętniej spoglądamy w znaki zodiaku i ich charakterystykę, które w jakiś sposób przybliżają nam wiedzę na temat typów charakteru człowieka. Odczytując horoskop zbiorowy, należy pamiętać, że nie uzyskujemy pełnego wglądu w przebieg życia jego właściciela. Możemy się natomiast dowiedzieć, jak rozkłada się jego potencjał energetyczny, jakimi dysponuje możliwościami psychicznymi i fizycznymi. Przez wieki powstało wiele zwyczajów, nakazów, przestróg o charakterze wróżebnym.
Wszystkie one mają na celu zapewnić człowiekowi przychylność losu i uniknięcie pecha.
W niektórych wróżbach czy przesądach bardzo trudno jest doszukać się racjonalnych przesłanek, ale wzbogacają one folklor naszej obyczajowości.
Kategoria: /