Co jest nam przeznaczone?

| |

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Kula ziemskaPrzeznaczenie

to dola, los, fatum, predestynacja, to co przepowiedziane, nieodwołalna konieczności. 

Jest to koncepcja, według której losy człowieka są z góry określone. Dlatego nieustannie próbuje się poznać przyszłości poprzez wróżenie, astrologie, jasnowidzenie czy prorokowanie a następnie ją zmienić.
 Człowiek zawsze szukał znaków, których istnienie mogłoby powiązać z swoją przyszłością. Tworzył on coraz bardziej skomplikowane systemy, które rozciągał ich istnie na przyszłość i przeszłość. Tworzył on w ten sposób wierzenia oraz mity które dawały mu impuls do jego codziennych działań zmierzających do poprawy swojego losu. Największe zaś kłopoty sprawiało mu rozwiązywanie swoich własnych codziennych problemów, swoich osobistych walk z otaczającym go światem, który wydawał się być nie do pokonania. Zwłaszcza dotyczyły one sfery uczuć i psychicznych doznań oraz wierzeń, nagromadzonych przeżyć, doświadczeń zgotowanych przez jego przeznaczenie. Istnieją takie momenty w życiu każdego człowieka, gdy zadajemy sobie pytanie czy nasze dotychczasowe istnienie, lub nagłe wydarzenie które miało miejsce, było ingerencją  Istoty Wyższej czy ślepym przypadkiem?
. Pojawia się wtedy wiele dziwnych pytań. Jak poznać swoje przeznaczenie? Czy istnieje przeznaczenie? Czy człowiek ma zupełnie wolną wolę? Jaka jest nasza osobista odpowiedzialność za nasze życie?  Ja znalazłam po części odpowiedź na te pytania. Istnieje coś takiego jak przeznaczenie, Dochodzimy do niego różnymi drogami, jednak mimo to nie wszystko jest spisane tam gdzieś w górze. Istnieje coś takiego jak wolna wola, czynimy tak jak chcemy i czekamy na konsekwencje naszych czynów. Wgląd do przyszłości poprzez wróżenie z kart, daje nam możliwości zmienienia kierunku naszej drogi. Dlatego też tak duży wpływ mają na nas różnego rodzaju wróżby i przepowiednie. Wiele lat spędziłam na wróżeniu z kart klasycznych czy tarota, wielu ludziom i przyjaciołom pomogłam i dałam cenne wskazówki. Wiele z tego co mówią mi karty się sprawdza. Musimy jednak pamiętać że z każdym wyborem ,z każdą decyzją możemy wiele zmienić w naszym życiu. Karty przekazując wróżbicie przyszłe wydarzenia dają nam możliwości zmiany niepożądanych przyszłych wydarzeń. 
Czym jest przeznaczenie? To pytanie w tej formie czy innej zadajemy sobie od początków istnienia. Obecnie jest ono określane jako fatum, predestynacja, to co przepowiedziane.

Jest to koncepcja, która zakłada, że losy człowieka już są z góry zapisane. Dlatego staramy się coś o tej przyszłości i o naszym przeznaczeniu dowiedzieć radząc się wróżek, jasnowidzów i astrologów.

Problem jednak polega na tym, że każdy kto idzie do wróżki poznać swoją przyszłość nie zdaje sobie sprawy że mamy własną wolę i możemy podejmować decyzję. Wróżbici i osoby uzdolnione ezoterycznie o tym wiedzą- oni mogą pokazać nam jedynie różne drogi wyboru i tą drogę, która na obecną chwilę jest najbardziej możliwa. Mylimy pojęcia sądząc, że nasze życie z góry jest ustawione. To my jako osoby myślące dokonujemy świadomych czy nieświadomych wyborów drogi życiowej. Przepowiednie mogą nam przybliżyć energię przyszłości ale to ty ostatecznie decydujesz o swojej drodze. Dzięki wskazówką wróżek, wróżbitów, jasnowidzów możemy co nieco zmienić nasza przyszłość jeśli widać w niej jakiś problem. Możemy ominąć wiele przykryw wydarzeń. Wizyta u wróżki powinna Cię wzbogacić i otworzyć oczy na rzeczywistość. Każdy z nas ma takie momenty w życiu gdzie zastanawia się o co w tym wszystkich chodzi. Po co istniejemy? Dlaczego nasze życie idzie w takim kierunku a nie innym? Jaka jest nasza odpowiedzialność za życie? Czy ktoś nami kieruje?. Jest wiele koncepcji, jedni mówią, że tylko my mamy wpływ na nasze życie. Inni mówią, że rodząc się już mamy mniej więcej wybrane nasze przeznaczenie do którego dochodzimy podświadomie przez całe życie. Przepowiadanie przyszłości dla wielu z nas powinno być przygodą i możliwością odnalezienia ukrytych części własnego „ ja”. Żadna wróżba nie jest wyrocznią tylko możliwą drogą. Błędne jest zatem człowieka na temat przepowiedni, dlatego może wróżki ,i osoby które posiadają takie zdolności nie są traktowani poważnie. 

Hinduizm - wiara
Tak długo, jak wciąż trwa nagromadzenie sanćita karma cześć ich będzie się zamieniać w prarabdha karma, które będą konsumowane a część będzie pozostawać prowadząc do kolejnych narodzin i śmierci.Każda krijamana karma staje się sanćita karma, gdy dane działanie zostaje dokonane.  Istota ( sanskryt: dźiwa ) a właściwie odradzająca się dusza ( sanskryt: atman) nie może osiągnąć wyzwolenia ( sanskryt: moksza) tak długo jak nagromadzona już sanćita karma nie zostanie całkowicie wyczerpana.W hinduizmie według niektórych wyznań karma może być ściśle związana z postacią Boga, podczas gdy według innych jest bardziej niezależna. Wyznawcy wedanty uważają, że Iśwara, czyli najwyższy Bóg pełni pewną rolę w dostarczaniu karmy. Teistyczne szkoły hinduizmu takie, jak wedanta nie zgadzają się z poglądem buddystów i dźinistów. Inne szkoły hinduistyczne twierdzą, że karma jest jedynie prawem przyczyny i skutku, chociaż jest też zależna od woli najwyższego Boga. Z nagromadzenia sanchita karma jedynie garść służy jednemu życiu a te działania, które przynoszą owoc i  wygasają są nazywane prarabdha karma. Przykładami najwyższych bóstw są tu Śiwa w śiwaizmie i Wisznu w wisznuizmie. Dobre podsumowanie takich teistycznych poglądów jest wyrażone przez następujący wiersz: Bóg nie sprawia, że ktoś cierpi bez powodu ani nie czyni nikogo szczęśliwym bez przyczyny. Bóg jest sprawiedliwy i daje to na co zasługujesz.

Pisma hinduistyczne dzielą się na trzy rodzaje

Krijamana (obecną). Sanćita (nagromadzoną), 
Prarabdha (przynoszącą owoc) 

Wykluczeni poza system ortodoksyjnego hinduizmu, na przykład w następstwie zaniechania obowiązków religijnych i społecznych wynikających z warny i dźati, postrzegani są jako istoty nie podlegające prawu karmy, czyli nie posiadający potencjału dla reinkarnowania w kolejnym ciele po śmierci. Buddyzm 

Niewiedza oznacza tu wrodzoną nieznajomość prawdy: na przykład Czterech Szlachetnych Prawd, Szlachetnej Ośmiorakiej Ścieżki lub Trzech Cech Istnienia.Karma jest podstawowym i bardzo ważnym pojęciem we wszystkich szkołach buddyzmu i oznacza tu jedynie "zamierzone działanie". Nie oznacza więc rezultatu (określanego jako owoc), efektu czy przeznaczenia. Prawo przyczyny i skutku zwane jest w języku pali kamma-vipaka (działanie-owoc). W buddyzmie jest to prawo uniwersalne i bezosobowe.

Czynnikiem, który decyduje o moralnej wartości każdego działania jest towarzysząca mu wola lub zamiar. Wola mająca szkodliwe korzenie: pragnienie (lub chciwość), gniew i  niewiedzę przynosi szkodliwe owoce.  Wola stowarzyszona z korzystnymi korzeniami czyli z: brakiem pragnień, czyli wyrzeczeniem, brakiem gniewu, czyli miłującą dobrocią oraz mądrością przynosi korzystne owoce.

Dziesięć rodzajów szkodliwych sposobów działania (pali kamma-patha) to: trzy złe działania ciała to: zabójstwo, kradzież i nieprawe współżycie płciowe; cztery złe działania mowy to: kłamstwo, obmowa, nieuprzejma mowa i bezmyślna paplanina; trzy złe działania umysłu to: pożądanie, gniew i nieprawdziwe poglądy.

Prawo karmy wyklucza istnienie: pierwszej przyczyny. Według buddyjskich nauk ciąg przyczynowo-skutkowy istniał od zawsze. Według teorii Współzależnego Powstawania pierwotną przyczyną cyklu istnienia, czyli samsary jest niewiedza. Pragnienie , niewiedza są szczególnymi przyczynami karmy iprowadzą do nieszczęśliwych i szczęśliwych przeznaczeń.

PRZEZNACZENIE TO DOLA, LOS, FATUM, PREDESTYNACJA, TO CO PRZEPOWIEDZIANE, NIEODWOŁALNA KONIECZNOŚCI.

Jest to koncepcja, według której losy człowieka są z góry określone. Dlatego nieustannie próbuje się poznać przyszłości poprzez wróżenie, astrologie, jasnowidzenie czy prorokowanie a następnie ją zmienić.

 

    Istnieją takie momenty w życiu każdego człowieka, gdy zadajemy sobie pytanie czy nasze dotychczasowe istnienie, lub nagłe wydarzenie które miało miejsce, było ingerencją  Istoty Wyższej czy ślepym przypadkiem?
. Pojawia się wtedy wiele dziwnych pytań. Jak poznać swoje przeznaczenie? Czy istnieje przeznaczenie? Czy człowiek ma zupełnie wolną wolę? Jaka jest nasza osobista odpowiedzialność za nasze życie?  Ja znalazłam po części odpowiedź na te pytania. Istnieje coś takiego jak przeznaczenie, Dochodzimy do niego różnymi drogami, jednak mimo to nie wszystko jest spisane tam gdzieś w górze. Istnieje coś takiego jak wolna wola, czynimy tak jak chcemy i czekamy na konsekwencje naszych czynów. Wgląd do przyszłości poprzez wróżenie z kart, daje nam możliwości zmienienia kierunku naszej drogi. Dlatego też tak duży wpływ mają na nas różnego rodzaju wróżby i przepowiednie. Wiele lat spędziłam na wróżeniu z kart klasycznych czy tarota, wielu ludziom i przyjaciołom pomogłam i dałam cenne wskazówki. Wiele z tego co mówią mi karty się sprawdza. Musimy jednak pamiętać że z każdym wyborem ,z każdą decyzją możemy wiele zmienić w naszym życiu. Karty przekazując wróżbicie przyszłe wydarzenia dają nam możliwości zmiany niepożądanych przyszłych wydarzeń.

 •  „A Bóg odsłania przyszłości niesłychanie rzadko, i tylko wtedy gdy zapisana została po to , by odmienić jej bieg”. ( P.   Coelho)

 • „Dziwna jest sytuacja tu na Ziemi.  Każdy z nas przychodzi z krótką wizją, nie wiedząc dlaczego a jednak czasami wydaje się, że zgadujemy jej cel” 

( A. Einstein) 

 • „Przeznaczenie zazwyczaj czeka tuż za rogiem. Jakby było kieszonkowcem, dziwką albo sprzedawcą losów na loterię: to jego najczęstsze wcielenia. 

 • Do drzwi naszego domu nigdy nie zapuka. Trzeba za nim ruszyć.” ( Carlos Ruiz Zafon)

Fatum - w mitologii greckiej to personifikacja nieuchronnego, nieodwracalnego losu; nieodwołalna wola bogów, na którą nikt nie ma wpływu. Fatum ciążące nad bohaterem ograniczało ramy jego wolnej woli, kierując skutki działań w jednym tylko, zgubnym kierunku. Było bezpośrednią, przyczyną jego końcowej klęski i tragedii; potocznie przeznaczenie, z tą różnicą, że przeznaczenie może mieć również wydźwięk pozytywny, a personifikacją jest wtedy Tyche (lub bardziej znana z mitologii rzymskiej Fortuna).

  „UWIERZ W SIEBIE I SAM KREUJ SWOJE PRZEZNACZENIE”

na podstawie literatury Anthonego Robbinsa
 
cz. 1
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się co łączy takie osobistości jak Bill Clinton, J.F.Kennedy czy Stinga?
 Wszyscy oni potrafili skłaniać siebie samych do ciągłego podejmowania skutecznych działań prowadzących do wymarzonego sukcesu. Ale co to takiego jest, iż dzień w dzień wstają z wiarą w nadchodzący dzień i podejmują działania?
 Jest wiele takich czynników. Anthony Robbins wybitny światowy motywator, doradca wielu przywódców politycznych , przedstawia 7 podstawowych cech, mechanizmów wyzwalających chęć działania, które również i Tobie mogą pomóc odnieść sukces.
 
 1. PASJA !
Wszyscy Ci ludzie których wymieniłam wyżej posiadali przemyślany, pochłaniający ich bez reszty cel. który nakazał im działać, rozwijać się, stać się kimś więcej. To pasja karze naukowcom poświęcać lata pracy nad wynalazkiem, To właśnie pasja jest motorem napędzającym naszą psychikę. To właśnie pasji ludzie potrzebują we wzajemnych stosunkach uczuciowych.
 
 1. WIARA!
Nasze przekonania o tym, kim jesteśmy i kim możemy być, ściśle wyznaczają kim będziemy w przyszłości. Jeśli jesteśmy przekonani że nasze życie mieści się w wąskich granicach , to te granice naprawdę staną się wąskie i rzeczywiste. To co uznajemy za możliwe i prawdziwe takim się staje. Cykl tych artykułów nauczy cię jak zmienić swoje przyzwyczajenia i schematy myślowe by żyło ci się lepiej i byś mógł osiągać sukcesy, te mniejsze i te większe.
 
 1. STRATEGIA!
Strategia to nic innego jak sposób organizowania środków. Każdy kto coś w zyciu osiągnął wie że pasja i wiara nie wystarczą by osiągnąć sukces, trzeba mieć strategie, jakiś plan. Trzeba użyć tych środków w najbardziej skuteczny sposób. Strategia polega na uświadomieniu sobie, ze największe talenty i ambicje należy odpowiednio wykorzystać.
 
 1. SPRECYZOWANE WARTOŚCI!
Takie pojęcia jak patriotyzm, duma, wolność, to wartości etyczno- moralne, które stwierdzają nasze osądy, i określają co jest dla nas ważne, mniej ważne, dobre czy złe. Niektórzy nie maja jasnych poglądów. Często robimy rzeczy, przez które czujemy się nieszczęśliwi, ponieważ w tym danym momencie nie uświadamiamy sobie co jest dla nas dobre a co złe, dopiero z czasem zauważamy dyskomfort uczuciowy w naszym życiu i nasze niezadowolenie. Musimy mieć poczucie co jest dla nas ważne i co się dla nas najbardziej liczy. Im mocniej wierzymy tym więcej skłonni jesteśmy inwestować w osiągnięcie tego. Jeśli twoja nowa strategia wymaga od ciebie zachowań czy przekonań które nie SA spójne z Tobą, które są sprzeczne z twój osobowością to nawet najlepiej zaplanowana strategia nic nie pomoże.  Konflikt wewnętrzny nie może zaistnieć.
 
 1. ENERGIA!
Ludzie wybitni chwytają szanse w swoje dłonie, nie marudzą, nie siedzą na krześle i nie narzekają jak im to źle. Oni zwyczajnie działają. Żyją tak jakby codziennie mogła się zdarzyć w ich życiu nowa sposobność nowa lepsza możliwość. Wiele jest osób które podchodzą z pasją do tego w co wierzą.
 
 1. UMIEJĘTNOŚC NAWIĄZYWANIA KONTAKTÓW !
To nieodłączna umiejętność, która musi zostać wprowadzona by osiągnąć sukces. Rzadko zdarzają się ludzie, którzy w samotności coś osiągnęli, jedynie można chyba zaliczyć do nich naukowców, którzy w jednej dziedzinie osiągają sukces a w innych dziedzinach porażkę, gdyż nie umieją porozumieć się z otoczeniem.
 
 1. MISTRZOWSKA KOMUNIKACJA
Sposób w jaki komunikujemy się ze sobą dopełnia ostatecznie jakość naszego życia. Ci, którzy ponoszą klęski, przyjmują przeciwności losu i uznają je za ograniczenia.
 
W dalszej części artykułów będę przedstawiać sposoby jak można przejąć kontrolę nad sobą, jak uruchomić nasz mózg a także ciało, by były skuteczniejsze w działaniu.

Sens życia należy rozumiec jako nierozerwalną relację w dążeniu do definitywnie określonego celu bytu człowieka jako osoby oraz możliwości jego  dojścia do niego zgodnie ze swoimi poglądami. 

O sensie naszego istnienia zaczynamy dopiero myśleć w obliczu zbilżającej się śmierci. Człowiek czuje znaczenie istnienia życia, ale nie rozważa go intelektualnie. Sens życia – to coś ukrytego, coś wewnętrznego. Rozumienie słowa sens jest bardzo zbliżone do pojęcia „ bezprzedmiotowość”. Pojęcie sensu możemy rozumieć jako zysk lub korzyść, ale myślimy o sensie życia tylko wtedy, gdy je stracimy.

Egzystencjalny kryzys ( kryzys człowieka) nie jest uważane odkrycie intelektualne, bardziej człowiek zaczyna rozumieć, że czegoś mu w życiu brakuje a on tego nie posiada. Osoba ta zaczyna myśleć o sensie życia, w czasie, gdy jest w stanie lęku egzystencjalnego. Egzystencjalny lęk – to ból, lęk o istnieniu ludzi. P. Trillich wyróżnia 2 poziomy egzystencjalnego niepokoju- bezwzględny i relacyjny oraz różne funkcje tego odczucia.   

1. Niepokój o swój los i śmierć są na relacyjnym poziomie. On zagraża, ale istnieją sposoby, aby temu zapobiec. Niepokój i strach przed śmiercią- określa bezwzględny poziom lęku. Bezsilność paraliżuje człowieka i powoduje uczucie pustki.

2. To lęk pustki i głupoty. Na poziomie relacyjnym istnieje możliwość, aby spróbować zapomnieć i cieszyć się życiem, jednak na poziomie bezwzględnym nie da się już nic zrobić.

3. Lęk przed potępieniem i winą. Potępienie istnieje na poziomie absolutnym, a na relacyjnym – lęk.

Badaniami nad sensem życia zajmował się psychiatra V. Franck, który wprowadził pojęcie nerwicy.
  Posiadanie sensu życia przez człowieka, jest koniecznym warunkiem rozwoju i samorealizacji. Problem ten włączono do psychologii co przyczyniło sie do lepszego zrozumienia przyczyny samobójstwa. 

W różnym czasie i w różnych częściach psychiki człowieka istnieją odmienne rodzaje lęku. Ludzie maja poczucie bezsensowności życia i często chcą popełnić samobójstwo. Victor Franckl rozróżnia 3 główne skłonności: skłonność do posiadania własnej seksualności i nie tylko, posiadanie władzy, oraz skłonność do osiągnięcia celów. W rożnym czasie i w różnych sytuacjach osoba wybiera jeden z nich, a następnie próbuje reszty.

Osoba ta pracuje bardzo ciężko, ma określony cel i próbuje go osiągnąć. Mimo to potem i tak przychodzi tzw „ zwycięstwo depresji”. osoba realizuje cel ale zapal jej maleje i ma poczucie egzystencjalnej pustki i zagubienia. 
Większość ludzi samemu wyznacza sobie kierunek i cel życia, wspomagając się swoimi wierzeniami, przekonaniami i wiedzą.

 
na podst. książki P.Trillich

 

  

 

by Misty Peterson

 

 

 „A Bóg odsłania przyszłości niesłychanie rzadko i tylko wtedy gdy zapisana została po to, by odmienić jej bieg”. ( P.   Coelho)
 

 

„Dziwna jest sytuacja tu na Ziemi.  Każdy z nas przychodzi z krótką wizją, nie wiedząc dlaczego a jednak czasami wydaje się, że zgadujemy jej cel”
( A. Einstein)
  
„Przeznaczenie zazwyczaj czeka tuż za rogiem. Jakby było kieszonkowcem, dziwką albo sprzedawcą losów na loterię: to jego najczęstsze wcielenia.
Do drzwi naszego domu nigdy nie zapuka. Trzeba za nim ruszyć.” ( Carlos Ruiz Zafon)


Fatum
- w mitologii greckiej to personifikacja nieuchronnego, nieodwracalnego losu; nieodwołalna wola bogów, na którą nikt nie ma wpływu. Fatum ciążące nad bohaterem ograniczało ramy jego wolnej woli, kierując skutki działań w jednym tylko, zgubnym kierunku. Było bezpośrednią, przyczyną jego końcowej klęski i tragedii; potocznie przeznaczenie, z tą różnicą, że przeznaczenie może mieć również wydźwięk pozytywny, a personifikacją jest wtedy Tyche (lub bardziej znana z mitologii rzymskiej Fortuna).

Kategoria: /