Apokalipsa

| |

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

Apokalipsa to słowo od zawsze budziło strach w naszych myślach. Przypomina ona iż nasze życie kiedyś zostanie osądzone. Wyrok jest prawomocny i nie ma od niego odwołania- tak to jest przedstawione w Apokalipsie Św. Jana. Te wydarzenia apokaliptyczne będą jednak zasługą nas samych jeśli nie opamiętamy się w żądzy władzy, posiadaniu i dążeniu do pieniędzy. Gdy człowiek przestanie kochać, doprowadzi do zagłady.

Św. Jan widział w swojej wizji anioły z mieczami w miejscu języków, widział też Baranka o 7 oczach i 7 rogach,

Słowa same w sobie są tylko słowami, to my wkładamy w nie treść i życie. Np. Grecy nigdy nie uważali słowa Apocalipto jako przerażającej wizji dni ostatecznych. Słowo to oznaczało” odkryć” albo „ wyjawić prawdę”

Dzień Sądu może by zjawiskiem które powtarza się cyklicznie. Wielkie katastrofy przecież i tak zdarzają się raz na jakiś czas, bez względu na to czy Bóg i Diabeł istnieją.

Jest wiele przepowiedni, z których jasno wynika, iż nie możemy dostrzec do przyszłości z teraźniejszości obarczonej argumentami ostatnich 10 tys lat.

Proroctwa wizjonerów też mówią o dobroczynnych wpływach na życie jakie możemy przekazać światu. Wizjonerzy Ci niosą wskazówki na lepsze życie.

„Każdy postęp poczyniony przez człowieka będzie skazany na zagładę. Mimo to wspaniałe przeznaczenie wzniesie swą rękę w geście ostrzeżenia i rozkaże, by się zatrzymać. Jeśli ludzie dadzą posłuch tym spośród nich, którzy są rozumni i zatrzymają się, będzie to z pożytkiem dla nich; jeśli tak jednak się stanie, spadnie na nich nieszczęście, i następstwem będzie straszna klęska. „ ( rękopis z Montrealu, Kanada-1888)

Czy będzie na Ziemi Utopia? To pytanie niektórzy filozofowie, badacze, wizjonerzy i zwykli ludie zadają sobie od wieków

Wyraz Utopia wywodzi się z greckich słów ou topos czyli miejsce , którego nie ma”
To iluzoryczna wyspa szczęścia, to optymistyczny utwór który sławi harmonię świata, pokój na Ziemi.
Powiedziano kiedyś, że nadejdzie taki czas, gdy rodzaj ludzki nie będzie znał klęsk głodu, wojny ani śmierci. Wtedy gdy ludzkość będzie stanowi jedną rodzinę, gdy zniknie polityka, podziały i wiele religii. Gdy wszyscy my staniemy się jednością dostaniemy objawienia- katharsis- stając się Jednym.

Wg jednego z wielkich wizjonerów Cheir (1926) to kobieta wejdzie w nową erę XXI wieku

O „erze Wodnika” albo „nowej erze” mówi się, że będzie to okres, w którym kobieta po zamieszkach, rewolucjach i przemianach pojawi się na światowej scenie w całkowicie nowej roli. Kobiety muszą wysunąć się na czoło we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Nie zawaham się stwierdzić, ze nie istnieje taka grupa mężczyzn, która byłaby w stanie oprzeć się przez dłuższy czas sprzyjającym prądom, jakie na dobre czy złe wynoszą kobietę do władzy”

Gleba zacznie żywic coraz większą liczbę ludzkości

„Gleba zostanie zmuszona do maksymalnej wydajności, i cała gama roślin uważanych przedtem za chwasty będzie wykorzystywana jako żywność lub do produkcji ubrań. Te przełomowe odkrycia umożliwią wygodne utrzymanie 50 miliardom mieszkańców Ziemi” (David Goodman Croly- 1888)

Ten sam wizjoner uważa iż będzie nowy styl życia

„Ludzie będą pracowali nie dłużej niż przez 6 godzin, i to w odpowiednio dopasowanych zmianach. W godzinach nocnych będzie dostęp do szerokiego asortymentu towarów i usług... Ludzie będą żyli pod kopułami, które zapewnią im odpowiednią temperaturę i wychwycą szkodliwe substancje z powietrze” (1888)


Inżynieria genetyczna wydłuża życie ludzkie

„Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który byt nie dożył swego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził ten kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat, będzie dotknięty klątwą” ( Trzeci Izajasz ok 400 p.n.e)


Nowa energia, którą niesie z sobą wiek Wodnika, spowoduje, że skierujemy swą uwagę w przyszłości na osiągnięcia naukowe.
Era Ryb wprowadziła w nasze życie zbyt wile ograniczeń by nasz rozwój szedł w dobrym kierunku.

Ciekawość świata, brak patrzenia na stereotypy- to będzie nasza przyszłość. Klasą panującą w przyszłości będzie inteligencja, która będzie patrzeć także na duchowość.

{jcomments on}

Kategoria: /