| |

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Polityka prywatności / Regulamin 

1.Regulamin określa ogólne warunki korzystania z usługi zamawiania treści ezoterycznych otrzymywanych za pomocą wiadomości e-mail (zwanej dalej Usługą).

2.Organizatorem Usługi jest Wróżka Katarzyna KORZYBSKA (zwany dalej Organizatorem).
3. Usługa jest oferowana na terenie Polski.
4. Osoba rozpoczynająca korzystanie z Usługi (zwana dalej Użytkownikiem) wyraża automatycznie zgodę na zastosowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
5.Użytkownikiem Usługi może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, uprawniona do używania telefonu w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.
6.Użytkownik, który chce zamówić POWINIEN WYSŁAĆ E MIALEM NA ADRES Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pytania oraz potwierdzenie zapłaty za wróżbę. 
7.Materiały reklamowe dotyczące Usługi wskazują tematykę zamawianych treści ezoterycznych.
8.Korzystając z Usługi Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych.
9.Wróżba jest wysyłana po zaksięgowaniu pieniędzy na moje konto bankowe
10.Opłaty za wróżby wynoszą wynoszą w zależności od zamówionej wróżby z mojej oferty i są realizowane niezwłocznie w przeciągu 48 godzin po zaksięgowaniu pieniędzy na moim koncie.
11.Opłaty za korzystanie z Usługi według cennika na stronie zamówienia
12.Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
13.Dostawca i Organizator Usługi dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
14.Osoba rozpoczynająca korzystanie z Usługi wyraża automatycznie zgodę na otrzymywanie ofert ezoterycznych od Organizatora usługi w późniejszym terminie drogą sms.
15.Dostawca i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za:
1)opóźnienia spowodowane przez firmy dostarczające zaplecze system płatności.
2)korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do zamówienia wróżby,
3)szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
4)zakłócenia lub przeszkody w korzystaniu z Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Dostawca i Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub zdarzeń losowych.
5)korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi,
6)przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych ( np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu ) lub innych przyczyn niezależnych od Dostawcy.
16.Całkowita odpowiedzialność Dostawcy i Organizatora wobec użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłaty faktycznie uiszczonej przez użytkownika w związku ze skorzystaniem z Usługi.
17.Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać  pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 18.Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą załatwiane w formie pisemnej w najbliższym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
19.Dostawca będzie przechowywał w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS lub MMS przez okres wymagany prawem, w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji.
20.Organizator nie posiada dostępu do danych osobowych użytkowników i nie ma możliwości identyfikacji użytkownika za pośrednictwem numeru telefonu. Jeśli użytkownik w związku z korzystaniem z Usługi poda Organizatorowi dane osobowe, dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Podanie przez użytkownika wszelkich danych ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest w takim przypadku Organizator. Użytkownik może żądać wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych.
21.Organizator zastrzega, iż głównym celem jego serwisów jest dostarczenie klientom rozrywki oraz możliwości popatrzenia na świat z innej perspektywy. Będąc klientem Organizatora Użytkownik otrzymuje wiele wskazówek dotyczących przyszłości oraz innego spojrzenia na problem. Pamiętać należy, że każdy człowiek sam jest odpowiedzialny za własne życie, a wróżby jedynie mogą powiedzieć o niektórych przyszłych, możliwych aspektach naszego życia. Użytkownicy serwisów powinni podejmować własne decyzje, pamiętając, że usługi Organizatora powinny być traktowane jako rozrywka. Należy pamiętać, że wszystkie decyzje, jakie Użytkownik może podjąć po skorzystaniu z Usługi, to decyzje użytkownika nie Organizatora, dlatego zawsze powinien wziąć za nie odpowiedzialność. Artykuły i porady w serwisach Organizatora, powinny być traktowane jako opinie. Organizator zastrzega, iż wizerunki osób oraz ich opisy (charakterystyka) zamieszczone w materiałach reklamowych dotyczących Usługi są fikcyjne, nie mają swojego odpowiednika w rzeczywistości i nie stanowią ofert.
22.Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia Usługi bez podania przyczyny. Dostawcą infrastruktury technicznej Usługi jest(zwany dalej Dostawcą)
23.Regulamin dostępny jest na stronie internetowej twojeprzeznaczenie.pl/Polityka-prywatnosci.html
24.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, w tym zwłaszcza z powodu zmiany przepisów prawa. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej twojeprzeznaczenie.pl 25.Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z usług dostępnych w ramach serwisów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
26.Użytkownik rejestrujący się do wygrania darmowej wróżby, automatycznie zgadza się na otrzymywanie materiałów reklamowych dotyczących Usługi wskazujących na tematykę zamawianych treści ezoterycznych.
27.Użytkownik wyraża zgodę na to, by postanowienia niniejszego Regulaminu były podzielne. Jeżeli dane postanowienie okaże się nieważne bądź niewykonalne, w całości bądź części, postanowienie to nie będzie wpływać na pozostałe postanowienia Regulaminu, a Regulamin uważać się będzie za zmieniony w zakresie niezbędnym do uznania go za ważny i wykonalny w maksymalnym możliwym rozmiarze, zgodnym z prawem i pierwotnymi intencjami stron. Natomiast pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w mocy.
28. Wszelkie prawa zastrzeżone. © "Wróżby Twojeprzeznaczenie.pl". Strona twojeprzeznaczenie.pl jest chroniona prawami autorskimi. Rozpowszechnianie, kopiowanie, przetwarzanie, przesyłanie oraz naśladowanie motywów grafiki, schematów strony, wizerunków kart, loga ston, treści newsleterów, nazw i wszystkich tekstów i ich fragmentów bez pisemnej zgody firmy "sigma-net" jest przestępstwem i każdy, kto naruszy prawa autorskie strony zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
29. Prawami autorskimi chronione są wszystkie teksty porad przesyłanych do Użytkowników Serwisu TwojePrzeznaczenie.pl
30. Jakie dane zbieramy?
Dane zbierane automatycznie:
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. 
W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
 Cookies
Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail..Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w Naszej witrynie. 
Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich wizyt na Naszej oraz innych witrynach internetowych. http://www.google.com/privacy/ads/
 
Kategoria: /