| |

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Podstawową zasadą magii hermetycznej, jest formuła, ”Co w górze, to i na dole”. Na pisma hermetyczne składa się wiele dzieł dotyczących różnych dziedzin, w tym również i okultyzmu. Autorzy tych pism nie są znani, a czas powstania rozciąga się na kilka stuleci, zaczynając od trzeciego wieku przed Chrystusem. Starożytni kapłani przypisali te pisma Hermesowi Trzykroć Wielkiemu, co było grecką nazwą egipskiego boga Thoth. Wg nich był on wynalazcą pisma, medycyny, astronomii i magii. Grecy utożsamiali go ze swoim bogiem Hermesem.

 

Jakie są założenia hermetyzmu?

Jedno z założeń głosiło, że wszechświat jest jednością, której części są współzależne. To jakie są współzależności można poznać poprzez objawienie.

 alchemia

Alchemia hermetyczna, która obejmuje okultystyczną budowę kosmicznych związków, leży u podłoża dużej części magicznych działań. Celem jej działania jest odkrycie tajemnych powiązań, połączeń pomiędzy różnymi, często niezależnymi z pozoru zjawiskami, które zachodzą w kosmosie.

 

Głównym badaczem Alchemii i hermetyzmu stał się w pewnym czasie Carl Gustav Jung, który, udowodnił, że zamierzony przez alchemików proces symbolizował wysiłki zmierzające ku osiągnięciu doskonalszej osobowości. Zauważył on w alchemii pełno odnośników do archetypów.

Archetyp jest głęboko doznanym obrazem lub przeżyciem, pozwalającym jednostce zawiązać kontakt z powszechnym doświadczeniem ludzkości i osiągnąć nadzwyczajną moc. Tak więc, czy rzeczywiście Alchemicy wynaleźli sposób wyzwalania energii obecnej w psychice ludzkiej?

 

Zamiarem synchroniczności była, jak powiedział sam Jung, pochodną jego badań nad alchemią. Głosiła ona, iż przeżycia nie mieszczące się w kategoriach przyczyny i skutku nie są sprawą czystego przypadku, ale ważnym elementem rzeczywistości.

 

Alchemia jest pojmowana jako przednaukowa praktyka, która łączy elementy zawarte obecnie w chemii, fizyce, sztuce, psychologii, medycynie, astrologii, religii czy mistycyzmie. Celem Alchemików było odkrycie metody stworzenia kamienia filozoficznego, stworzenia lekarstwa na wszelkie choroby oraz eliksiru nieśmiertelności. Alchemia jest jakby matką współczesnej chemii.

Samo słowo pochodzi od języka arabskiego al.- chimija, czyli łączyć. 

Kategoria: /