Reinkarnacja czyli: kim byłem w poprzednim wcieleniu

| |

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 
 

 
Data urodzenia w opozycji do różnych gwiazd może odsłonić tajemnice twojej przyszłości jak i przeszłości. Poprzez datę urodzenia każdy jest w stanie dowiedzieć się nieco o swojej przyszłości jak i przeszłości jako nierozłączna część. 
 
Naukowiec Hovard Karter, odkrywca grobu Tutenhamona, uważa, że istota ludzka uzyskuje mądrość życiową z dwóch bocznych procesów. W dzieciństwie nauczył się sekretu rytualnego od swojego dziadka i ojca. Karter miał dobrą wiedzę na temat historii starożytnego Egiptu, Indii, Chin, Tybetu, oraz cywilizacji Majów i Azteków. Oboje rodziców było spirytualistami, znał przez to wiele zasad czytania numerologii i czytania z wahadełka. 
 
On sam miał kontakty z istotami duchowymi świata, które dzieliły się z nim wiedzą. Dołączył do ruchu spirytystycznego. Na podstawie ich wskazówek założył Centrum Psychologicznej Siły Umysłu. 
 

Ciało jest tylko fizyczną powłoką dla duszy, częścią nieśmiertelnej duchowej materii. Wszystkie duszę są owleczone w powłokę fizyczną. Ciała te mają swoje miejsce na Ziemi, ich celem jest zharmonizowanie życia na tej planecie. Im dłużej ciało zgadza się z duszą tym dłużej kocha i żyje. Niektórzy ludzie są zdolni kolekcjonować wiedze na temat swoich przeszłych wcieleń. Może to być bardzo pomocne dla duszy, aby śledziła swoje cele. Ale większość ludzi nie posiada wspomnień na temat poprzednich wcieleń, w tym przypadku możemy wam pomóc. Opieramy się na obliczeniach wielu astrologów, którzy stworzyli metodę obliczania z daty urodzenia, twojego poprzedniego wcielenia.

Dlaczego młodzi ludzie, tak szybko od nas odchodzą?
Dlaczego niektóre dzieci od samego początku okazują agresję, nienawiść, fałsz?
( na podst.Księga duchów , Allan Kardec)
Przejmując ponownie żywot ziemski dusza, która nie osiągnęła doskonałości w żywocie cielesnym, może się dalej oczyszczać i doskonalić. Wg wielu badaczy, naukowców, mędrców, mistyków, filozofów, i niektórych religii światowych dusza przechodzi przez więcej niż jedno życie cielesne. Celem wędrówki duszy jest odpokutowanie, ale także i doświadczenie.
Gdy dusza doświadczy wszystko, czego będzie pragnęła i gdy się oczyści nie potrzebuje już dalszych żywotów cielesnych.
 
Nauka o reinkarnacji opiera się na objawieniu, wcielaniu się w nowe ciała, żywoty, w których możemy doświadczać i uczyć się. Wszystkie dusze dążą do doskonałości, a Bóg i upadłym duchom daje możliwość zdobywania doskonałości w czasie swoich doświadczeń w życiu.
 
Nauka o reinkarnacji, która przyjmuje dla człowieka więcej kolejnych żywotów jest jedyną, która zgadza się z pojęciami, jakie wytworzyliśmy sobie o sprawiedliwości i dobroci Bożej, ona jest jedyną, która może nam wyjaśnić nasza przyszłości zaspokoić nadzieje, ponieważ daje nam środki do odkupienia grzechów nowymi próbami życiowymi. Człowiek świadomy swej niedoskonałości, z nauki o reinkarnacji czerpie nadzieję.
Nie wszystkie nasze wcielenia dokonują się na naszym świecie, tu na ziemi. Dokonują się one w różnych światach. Wcielenie na naszej ziemi jest jednym z najbardziej materialnych i najbardziej oddalonych od doskonałości. Dusza może się wielokrotnie wcielać na ziemi, dopóki nie postąpi iść naprzód, by mogła przejść na świat wyższy.
Chcąc przybliżyć się do doskonałości, jaką jest Bóg, musimy pracować nad nami, w naszym świecie. Żyjąc tutaj na ziemi, musimy poznać siebie, swoje ograniczenia, możliwości. Poprzez doświadczenie idziemy cały czas do przodu z naszym żywotem. Dusza się rozwija. Niestety obecnie coraz więcej ludzi żyje tylko w świecie materii, pieniędzy. Nie zwraca się już uwagi na pierwiastek duchowy człowieka, na emocje ludzkie, potrzeby duszy, serca. Żyjąc samą materia nie przybliżamy się do Boga, do doskonałości, tylko się oddalamy od niej. Oddalanie się powoduje w pewnym momencie cierpienie duszy, która nie jest zaspokojona tym, co osiągnęła w danym żywocie.
Duchy przechodząc do innego ciała, czy świata, zachowują inteligencję z poprzednich wcieleń, choć nie pamiętają kim byli. Duch musi przerodzić się w materię, wcielając się w nią.
Wg niektórych duch, gdy się oczyszcza, gdy idzie do przodu, ma więcej doświadczeń, przybiera szatę coraz odpowiedniejsza do swojej natury duchowej. Materia jest na wyższych poziomach, w innych światach mniej zagęszczona. Różne światy są dostępne dla różnych duchów. Jeśli na coś zasłużyliśmy idziemy dalej, jeśli nie wcielamy się w istoty ziemskie, w ludzi.
Po śmierci człowiek nie stanie się od razu duchem czystym. Nie stałby się takim duchem, gdyż człowiek to, co uważa za doskonałe, jest dalekie od prawdziwej doskonałości. Są bowiem własności nam nieznane, których pojąć na tej ziemi nie zdołamy. Duch może być doskonały tak, jak to nasz siat ziemski uważa, lecz to nie jest jeszcze doskonałość istotna.
Duch powinien pójść naprzód w każdym kierunku, i w świadomości, i moralności, a jeśli postąpił tylko w jednym względzie, musi pójść naprzód i w drugim, by wspiąć się na szczyt doskonałości.
Co się dzieje z ludźmi, którzy umierają w młodym wieku, co się dzieje z dziećmi, które niewiele doświadczyły w tym życiu? To bardzo trudne pytanie, i osoby które przeżywają stratę dziecka, młodej osoby, zadają sobie to pytanie miliony razy.
 Z punktu widzenia spirytystów, dziecko które umiera, rozpoczyna nowe życie w innym ciele. Przyjmując, iż człowiek żyje jeden jedyny raz na ziemi i że to życie ma stanowić o całym jego bycie na wieki, trudno byłoby wytłumaczyć, dlaczego połowa ludzkości umierająca w młodym wieku, miałaby zażywać wiecznej szczęśliwości, omijając trudy, nieraz tak gorzkie, i pokusy, którym ulega druga połowa ludzkości.
Jak pogodzić taki porządek rzeczy ze sprawiedliwością Boga? Zasada reinkarnacji przynosi równość dla wszystkich, Według niej przyszłość należy w równej mierze do wszystkich. Kto przychodzi ostatni do celu, może to przypisać samemu sobie. Każdy jest w równej mierze odpowiedzialny za swoje czyny.
Dzieciństwo w naszym świecie jest uważane za stan niewinności. Jednak widzimy dzieci, które mimo solidnego wychowania maja takie cechy charakteru, które powodują z ich strony fałsz, obłudę, przewrotność, popęd do kradzieży i morderstwa.
Prawo ziemskie nie karze ich występków, orzekając, że działały bez rozumu. Ma rację, gdyż w istocie działały więcej z popędu, niż z rozumu. Lecz skąd pochodzą te skłonności, taki różnorodne, u dzieci tego samego wieku, wychowywane w tych samych warunkach i poddawanych tym samym wpływom?
Skąd pochodzi ta przewrotność, jeśli nie z niższości duchowej, skoro wychowanie nie mogło jeszcze wywrzeć swego wpływu.?
Dzieci takie, są jeszcze duchowo na niskim poziomie i musza ponosić skutki nie za swe postępki jako dzieci, lecz za grzechy żywotów poprzednich. Prawo jest dla wszystkich to samo.
 
Każdy z nas śnił o jakieś odległej przeszłości. Z pewnością zastanawialiśmy się wtedy czy to możliwe, żeby znaleźć siatek naprawdę. Na temat reinkarnacji przeprowadzono już wiele dyskusji. nasza mądrość, obawy, problemy osobiste, marzenia, według zwolenników koncepcji reinkarnacji, związane są z doświadczeniami naszego poprzedniego wcielenia. Hipnoza jest w tym przypadku jednym z narzędzi używanych do wglądu w przeszłość. Natomiast sny uważane są za scenę, na której odnajdujemy potwierdzenia naszego wcześniejszego bytu. Reinkarnacja jako koncepcja, że dusza, duch czy świadomość mogą rodzić się ponownie w nowym ciele, nie jest niczym nowym. Idea ta sięga korzeni narodzin hinduizmu. Wiara w życie przed życiem była tez częścią światopoglądu wczesnochrześcijańskiego. W Biblii Chrystus mówił o możliwości reinkarnacji, ale za sprawą II Synodu katolickiego te zapisy zostały usunięte. Wiara w drugą szanse na życie, mogłaby utrudnić kontrolowanie społeczeństwa z politycznego punktu widzenia. Argumenty za i przeciw reinkarnacji można mnożyć. Źródłem najpopularniejszych argumentów za istnieniem reinkarnacji, jest hipnoza, jak również inne techniki polegające na wydobywaniu z pamięci informacji o wcześniejszym wcieleniu. Przy wydobywaniu za pomocą hipnozy wspomnień z życia przed życiem spotkano się z istotnym problemem dotyczącym zjawiska zaśmiecenia informacji. Każdy z nas gromadzi niepotrzebne informacje przez całe życie, nawet o nich nie pamiętając. Nikt nie jest w stanie stwierdzić ze pamięta wszystkie informacje z życia od dnia narodzin. Czy te wspomnienia o których nie pamiętamy, mogą się przełożyć jako pytania dotyczące przeszłego wcielenia? Jest to możliwe, dlatego czasami hipnoza wydobywa tylko nasze marzenia, lub robi retrospekcje jakiegoś filmu który oglądnęliśmy czy książkę którą czytaliśmy. Informacje zbierane w podświadomości są wykorzystywane szczególnie w takich sytuacjach, jak np. trans hipnotyczny. Pod wpływem sugestii hipnotyzera nasz umysł może tworzyć interesujące opowieści z życia przed życiem. Dlatego tez wspomnienia z przeszłości nie stanowią żadnego dowodu na istnienie reinkarnacji. Istnieją jednak przypadki potwierdzającą tezę reinkarnacji widzianą poprzez hipnozę. Przebadano dzieci w wieku do pięciu lat, które jeszcze nie skażone nauką i nadmiarem wiadomości wydały się naukowcom najlepszym obiektem eksperymentów. Tysiące dzieci spontanicznie przypominały sobie życie przed życiem. W trakcie eksperymentów natrafiono na dzieci, które potrafiły mówić w językach i dialektach ludów żyjących przeszłości. Spoglądanie wstecz, do przeszłości jest jakby przeciwieństwem przewidywania przyszłości. Wobec braku koncepcji dotyczącej istoty czasu nie jesteśmy w stanie powiedzieć, na czym polega owo zjawisko. Bardzo możliwe, że wspomnienia z życia przed życiem to właśnie intuicyjne posługiwanie się tym parapsychicznym darem. Kiedy informacja z przeszłości dociera do naszego rozumu, interpretacja może przybrać formę pamięci poprzedniego wcielenia. W snach ludzie doświadczają bytów innych osób, które od czasu do czasu ujawniają jakieś informacje z przeszłości. Marzenia senne są natomiast narzędziem, dzięki któremu wszystko staje się możliwe.
Pamiętaj wszystko zapisane jest w gwiazdach! 
Jesteś ciekawy/a kim byłeś/a w poprzednim wcieleniu? Nic prostszego! Wpisz poniżej swoją datę urodzenia oraz imię a sms-em prześlemy Ci odpowiedź!

 

 Wpisz swoje imię

 

 
 
Kategoria: /