Horoskop astrologiczny opisowy

| |

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Horoskop jest to schematycznie ukazanie położenia Słońca, Księżyca i planet naszego Układu Słonecznego widzianych w danym momencie czasu- w chwili urodzenia i z określonego miejsca na Ziemi.
Horoskop taki najczęściej jest rysowany w postaci koła, a na nim naniesione są ciała niebieskie. Koło takie podzielone jest na 12 części po 30 stopni, opowiadających 12 znakom Zodiaku. Każdy z tych znaków określa pewne cechy charakterystyczne człowieka, jego możliwe postępowanie, oraz możliwości jego rozwoju.

Horoskop również podzielony jest na 12 domów astrologicznych. Każdy z domów określa różne dziedziny życia np., przyjaźń, miłość, praca, zawód itd.
Wpływ znaków zodiaku na różne dziedziny życia określa się przez położone w nich planety, każda z nich przejawia się inaczej w poszczególnym znaku.
Planety mają również wpływ na Znaki Zodiaku przez władztwo, a te na domy horoskopu.

Planety, do których zalicza się w astrologii także Słońce i Księżyc, stanowią główną energię, która przejawia się w znakach zodiakalnych i w domach horoskopu. Wyróżnia się dwa stanowiska - zodiakalne i horoskopowe.
Stanowisko zodiakalne odnosi się do charakteru człowieka, a także do wewnętrznej strony wydarzeń i okoliczności życiowych.
Stanowisko horoskopowe odnosi się do zewnętrznej, formalnej strony tychże zdarzeń i okoliczności.

Horoskop Urodzeniowy to schematyczny wykres położenia Słońca i planet Układu Słonecznego w chwili urodzenia człowieka, który został sporządzony według obowiązujących reguł astrologii.

Symbolika, znaczenie planet znaków to klucz do interpretacji horoskopu, która opiera się na materiale statystycznym zebranym przez wiele pokoleń.


Czym są Znaki Zodiaku?

Wiedza o znakach zodiaku jest obecnie dość powszechna, ale to nie cała Astrologia. Dwanaście znaków zodiaku tworzy astrologiczny rok.
Znak zodiaku symbolizuje pozycję ( konstelację), w jakiej znajdowało się Słońce w momencie naszych urodzin.
Każdemu znakowi przypisuje się pewne cechy charakterystyczne, które mogą, odnosić się do Nas. Nasz charakter i cechy osobowości bardziej szczegółowo ilustrują pozycję wszystkich planet.

W znaku zodiaku możemy znaleźć kilka prawd na nasz temat, jednak całą charakterystyka znaku nie odzwierciedla naszego życia.
Wielu ludzi wierzy, że można za pomocą położenia tylko Słońca, w znakach zodiaku przewidzieć przyszłe wydarzenia lub ocenić dopasowanie partnerskie.
Najodpowiedniejszym sposobem wykorzystania astrologii jest zamówienie sobie dokładnego kosmogramu urodzeniowego, sporządzonego przez astrologa.

Znaki zodiaku to najbardziej podstawowy element astrologii. Znaki zodiaku modyfikują energię planet oraz opisują sposób, w jaki będą przez człowieka stosowane w praktyce.

W Astrologii znaki Zodiaku dzielimy na żywioły, rodzaje i jakości. Wyróżnia się cztery żywioły- Powietrza, Ognia, Wody i Ziemi.
Zew względu na jakości znaki zodiakalne dzielą się na tzw. trzy kwadraty. Są to znaki, kardynalne, stałe i zmienne.
Dzielimy je też na dwa rodzaje, męskie i żeńskie.

Poszczególne znaki Zodiaku należy traktować jako fazy rozwoju człowieka. Niezależnie od daty urodzin, dalej dającej obraz fazy, w której jednostka została powołana do życia, człowiek w ciągu życia wielokrotnie przechodzi przez wszystkie fazy zodiakalnego rozwoju.

Człowiek ma możliwość asymilacji doświadczeń z kolejnych faz zodiakalnych, niekoniecznie wynikających z horoskopu. Jednak to zależy od silnej woli oraz predyspozycji danej jednostki.
Należy zrozumieć, że każda planeta wysyła promieniowanie, które najbardziej harmonizuje z jednym lub z dwoma znakami zodiakalnymi. A więc, jeśli planeta przebywa w takim znaku, to wpływ jej osiąga największe natężenie. 

Kategoria: /