Paramedycyna definicja

| |

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Paramedycyna to okultystyczne stanowisko dotyczące zdrowia i choroby. Jest to jeden z najbardziej znanych rodzajów okultyzmu.
Współczesna Paramedycyna magiczna, odwołuje się do bardzo mgliście formułowanej idei nadnaturalnych sił tkwiących w ludzkim ciele. Kiedyś inaczej postrzegano te siły. Dziś jest to luźne przekonanie, a kiedyś było pewnikiem.

Przykładem tego był np. w Chinach, Taoizm. Zawierał on w sobie naukę o dwóch kosmicznych, ale mieszczących się także w człowieku pierwiastkach- Yin- żeński, oraz Yang- męski. Yin był słaby, bierny, sprowadzał chorobę i śmierć.. Yang był silny, aktywny, dawał zdrowie i życie. Pierwiastki te walczyły ze sobą, i od wyniku tej walki zależał los człowieka i stan jego zdrowia.

Koncepcja ta podobna jest do teorii człowieka postrzeganego jako mikrokosmos. Twierdzenie, że człowiek jest mikrokosmosem oznaczało najczęściej, że miedzy człowiekiem a światem zachodzi zgodność- gdzie ciało odpowiada światu ziemskiemu, dusza- rzeczywistości nadprzyrodzonej.
Kiedyś każdej części ciała przyporządkowano gwiazdozbiór, czy planetę. One podobno miały wpływ na to, co się działo w człowieku.
Organizm ludzki, jego zdrowie czy choroby były więc uzależnione od wydarzeń zewnętrznych, połączony nadnaturalnymi siłami związanymi z Kosmosem.

Obecnie oczywiste jest, że organizm ludzki nie jest całkowicie samoistnym ustrojem, zależnym tylko od siebie. Dlatego też, nie można wykluczyć wpływu wszechświata na nasz rozwód i kwestie zdrowotne. Współczesność jednak przypisała te wpływy do okultyzmu, a nie do badań naukowych.

 

 


Niektórzy badacze jednak zaznaczają, że życie ludzkie jest wiązką fal elektromagnetycznych, a wiec organizmy żywe są w sposób oczywisty zależne od elektromagnetycznego otoczenia. Transmisja ta ma przebiegać przez około dwa tysiące punktów na ciele człowieka. Mówi się również, że oddziaływania owego otoczenia możemy się domyśleć tylko po objawach. Naukowcy uważają że na ludzkim ciele są pewne punkty o podwyższonym przewodnictwie elektrycznym, właśnie przez te punkty wylewa się z nas elektromagnetyczna energia.

Jedną z najbardziej znanych nauk dotyczących Paramedycyna, jest magnetyzm zwierzęcy. Franz Mesmera, badacz działający w Paryżu, końcem XVIII w uważał, że Magnetyzm zwierzęcy, to pewnego rodzaju płyn przenikający cały Wszechświat, który jest podobny do przypływów i odpływów morza. Wpływ ten miał polega c na wzmocnieniu albo osłabieniu właściwości materii i ciał organicznych. Kto umaił wywołać w chorym ruch tego płynu, ten mógł wpłynąć na przebieg choroby. Mesmer miał na to metodę. Chorych stawiał wokół wanny z wodą,. Chory dotykał przymocowanych do dna żelaznych prętów, które były przepełnione magnetyczną siłą. W taki sposób wzniecano ruch życiodajnego płynu. Kiedyś ta metoda leczenia miała wielkie powodzenie. Obecnie wiadomo, że ta metoda nie mogła przynosić pozytywnych skutków.

Oprócz tych koncepcji, istnieją również okultystyczne przekonania. Założenia te sprowadzają się do twierdzenia, że dolegliwość ma postać substancjalną, jest materią, czy istotą, może więc być przenoszona z jednego przedmiotu na drugi. Zakładamy, że choroba jest czymś co nas odmienia.

Bardzo ważną częścią Paramedycyny jest demonizm. Spotyka się przekonania, że przyczyną choroby czy też samą choroba są demony. Są one odpowiedzialne za choroby psychiczne, dewiacje seksualne, ale także i inne groźne schorzenia. Dostają się one do organizmu przez otwory w ciele i czynią tam straszne spustoszenie.

{jcomments on}

Kategoria: /