Egzotyczne cywilizacje - żyjące na peryferiach Świata

| |

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Na peryferiach cywilizacji technologicznych do tej pory istnieją wspólnoty lub nawet kultury, które z powodu różnych przyczyn zachowały cechy charakterystyczne dla poprzednich epok ( tysiącleci).

Pierwsza część charakterystyczna to zachowanie przez nie wielu cech głębokiej starożytności.

 

Pierwszą interesującą kulturą jest starożytny Egipt. Na współczesnych mapach jego terytorium zostało podzielone na kilka części, z których największymi są Egipt właściwy ( pł część) i Sudan ( pd część starożytnego Egiptu)

Sudan zamieszkują różne plemiona a w przeciągu ostatnich dwudziestu wieków działy się w nim przeróżne fascynujące rzeczy.

Jedno z plemion, o którym warto wspomnieć jest plemię Bambara. Plemienia te zamieszkują Mali i inne państwa Afryki. Mają oni bardzo ciekawą kosmogonię. Uważają oni, że świat powstał z pierwotnej pustki, chaosu. Następnie pustka wydała dźwięk, z czego powstała jej kopia. Z ich połączenia powstała materia w stanie ciekłym, czyli woda, a potem nastąpił wybuch ( Wielki Wybuch?), który zrodził materię w stanie stałym. Podczas osiadania materii w stanie stałym, czyli po wybuchu powstały rzeczy oraz ich symbole. Wtedy z chaosu wyodrębniła się świadomość i skierowała się ku rzeczom, aby tchnąć w nie życie i nadać i m imiona. W ten sposób powstał duch Jo i 22 element podstawowe, ( tyle ile jest Wielkich Arkanów w Tarocie), z których powstały kolory, dźwięki, uczucia, emocje. Z Jo pochodzi bóstwo Faro, które stworzyło siedem niebios i inne bóstwa.

Podobieństwo do znanych już nam kosmogonii jest bardzo duże. Podobieństwo jest duże, jeśli chodzi o 22 Arkana Tarota, gdzie arkanom tym przypisuje się egipskie pochodzenie.

Badacze spekulują czy Bambarowie zapożyczyli wiedzy od Egipcjan, czy było to na odwrót. Wiadomo jednak, że jedni i drudzy wyrazili w formie swoistych pojęć ogólne prawo równowagi kosmicznej.

W pobliżu Mali znajdował się legendarne państwo Monomotapa ( terytorium dzisiejszego Zimbabawe i Mozambiku). Człowiek i Wszechświat dla nich stanowi jedność. Takie plemiona i kultury przez współczesnych przyjęto traktować jako archaiczne.

 

Benińczycy ( plemie Bini) zamieszkujący zachodnie wybrzeże Afryki tropikalnej, wyobrażali sobie Wszechświat w postaci kilku koncentrycznych kręgów- światów, miedzy którymi istniały określone granice, które mogą być przekroczone. Zewnętrzny, najszerszy krąg stanowił Wszechświat, obejmujący licznie zamieszkały świat przodków, duchów i istot niematerialnych. niematerialnych jego centrum znajdowała się przestrzeń, której część stanowił człowiek, który z kolei skalda się z 4 światów ( ciało eteryczne, dusza czyli ciało astralne, ducha czyli ciało mentalne oraz wyższego „ ja”,  czyli monady)

Stąd wywodzi się u nich pogląd o życiu jako o wyższej wartości, dlatego zabójstwo, było uważane za największe przestępstwo. Uważali oni, ze podczas zabójstwa wydziela się szczególna energia- „jama”, szkodliwa, i przeciwna do energii życiowej „ni”.

Jednakże polowanie przynosiło ludziom pokarm, i nie można się bez niego było obejść, z tego powodu myśliwy powinien przyjąć na siebie odpowiedzialność za ograniczenie rozprzestrzeniania się tej energii na niewinnych ludzi.

Stąd też wziął się kult- system magicznych i czarodziejskich obrzędów, składania ofiar itd. Obrzędy te odegrały swoją rolę jako czynniki stabilizujące życie społeczności.

 

 

Kult Voodoo, powstał u Dogomejów( współczesny Benin). Słowo to z jednego z języków afrykańskich ( prawdopodobnie plemienia Ewe), które oznacza „ ducha”. W epoce handlu niewolnikami, Afrykańczycy byli wywożeni do Północnej i Południowej Ameryki, na Kubę i Haiti, dlatego ten kult rozpowszechnił się na masową skalę właśnie tam.

Wudiuzm z czasem utracił większa część swego ezoterycznego początku lub przestał go rozwijać. Pozostał on w ramach religii stopniowo ginącymi wierzeniami, i dobrze rozwiniętym dzięki swojej praktyczności, kultem. Obecnie głównie w Stanach Zjednoczonych można znaleźć miłośników tradycji Woodoo.

 

Innym ciekawym plemieniem jest Winti. Jest takie państwo Surinam, była holenderska Gujana, na północy Ameryki Południowej. Słowo Winti, oznacza ducha, ale także określa ono światopogląd mieszkańców Surinam, lub ich filozofię.

Uważa się, że Winti przenika wszystko, co żywe i skalda się z dwóch najważniejszych elementów- wiary i uzdrawiania. Pierwszy element mówi o tym, że duchy Winti są wszędzie. Winti może zawładnąć tobą. To może natomiast okazać się pozytywne lub negatywne. Człowiek powinien zwrócić się do swoich duchów, aby pomogły one odzyskać swoje wewnętrzne ja.

Jeśli człowiek naruszy równowagę kosmiczną będzie musiał się wyleczyć. System ten posiada również swoje rytuały, ale wszystkie one są poświęcone uzdrawianiu – ciała jak i ducha.

Uzdrawianie fizyczne opierało się na medycynie ludowej, głównie na wykorzystaniu naturalnych substancji i psychofizykoterapii.

 

Szaman był uzdrowicielem, i jest do tej pory znany w niektórych plemionach i większych kulturach. Istota tej profesji w ciągu kilku tysięcy lat nie uległa większym zmianom.

Dzisiaj szaman to człowiek z wykształceniem medycznym, mieszkaniem Surinam lub Chińczyk, który zajmuje się np. akupunkturą. Tak w dzisiejszych czasach przedstawia się współczesnego szamana,- niestety z lekką ironią.

Szaman to człowiek posiadający oryginalną świadomość ezoteryczną, czyli to taki człowiek, który głęboko odczuwa, a nie tylko zna prawa mikro i makrokosmosu.

We wszystkich krajach świata, szamani działają identycznie. Wykorzystują oni powiązania istniejące miedzy światem widzialnym i niewidzialny, oddziałując na nie przy pomocy obrzędów, wypracowywanych przez dziesiątki tysięcy lat, w celu przywrócenia równowagi we Wszechświecie.

Wszechświecie wielu szamańskich rytuałach w celu osiągnięcia stanu porównywalnego z medytacją, wykorzystuje się środki odurzające, narkotyczne- np. Kola, czcza, oktil, chaoma, haszysz itd.

Ich stosowanie jest jednak ściśle dozowane i dozwolone tylko w szczególnych sytuacjach.

{jcomments on}

Kategoria: /