I Ching - Księga przemian

| |

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Księga przemian - I Ching
 I Ching jest starożytnią wyrocznią, która służy do badania szeroko pojętego życia - otaczającej nas rzeczywistości oraz naszego wewnętrznego Ja. W skrócie można ją określić jak poradnik życiowy. Jak sugeruje sama nazwa „Księga przemian” oparta jest na podstawowej zasadzie istniejącej we wszechświecie - zmianie. Wszystko ulega bezustannym zmianom, nic nie jest trwałe. Zmiany te są cykliczne i wynikają z oddziaływania na siebie dwóch pierwotnych energii , sił tworzących wszechświat: żeńskiej Jin i męskiej Jang.
 I Ching - Księga przemian
 
Budowa Księgi
Zasadniczym elementem Księgi przemian jest heksagram , znak graficzny, który składasię z sześciu linii symbolizujących siły Jin (linia przerywana) i Jang (linia ciągła). Na każdy heksagram składają się dwa podstawowe trigramy , dolny oraz górny, czyli znaki graficzne złożone z trzech linii. Trigramy reprezentują cztery żywioły . Każdy żywioł reprezentowany jest przez dwa trigramy, co daje razem 4*2=8 różnych trigramów. Ponieważ heksagram jest złożeniem dwóch trigramów, liczba wszystkich możliwych kombinacji wynosi 8*8=64 różnych heksagramów.
 Sposób udzielania rad przez Księgę przemian
Na postawione pytanie Księga przemian odpowiada się jednym z 64 heksagramów, które są symbolicznym opisem sytuacji. Heksagram uzyskuje się wówczas gdy wylosujemy każdej z jego sześciu linii. Jedna z metod losowania linii opiera się na rzutach trzech monet. Losowanie pojedynczej linii przebiega w nastepujący sposób:
 • Rzuca się trzema monetami.
 • Jedna strona monety (np. orzeł) daje 2 punkty, druga strona monety (reszka) daje 3 punkty.
 • Sumuje się punkty uzyskane od każdej monety.
 • Na podstawie sumy wyznacza się wylosowaną linię:
  • 6 punktów - linia Jin podlegająca zmianie na Jang
  • 7 punktów - linia Jang
  • 8 punktów - linia Jin
  • 9 punktów - linia Jang podlegająca zmianie na Jin
Przykład

Pytanie do wyroczni brzmi: Jaka jest moja obecna sytuacja życiowa i ku czemu teraz zmierza ?
 • Losowanie 6 kolejnych linii heksagramu.
  • W 1 rzucie wypadło 6 punktów - linia Jin podlegająca zmianie na Jang.
  • W 2 rzucie wypadło 7 punktów - linia Jang
  • W 3 rzucie wypadło 9 punktów - linia Jang podlegająca zmianie na Jin
  • W 4 rzucie wypadło 7 punktów - linia Jang
  • W 5 rzucie wypadło 7 punktów - linia Jang
  • W 6 rzucie wypadło 8 punktów - linia Jin

Wylosowany heksagram ma numer 28 i nazwę Przewaga wielkiego

Pierwsza i trzecia linia heksagramu polega zmianie na przeciwną.
Po zamianie uzyskuje się heksagram numer 58, Pogoda ducha

Interpretacja odpowiedzi

Kiedy korzystać z wyroczni ?
Gdy:
Wahasz się i nie możesz podjąć decyzji w jakieś sprawie.
Chce się upewnić się czy podjęta decyzja jest dobra, nawet wówczas gdy na pierwszy rzut oka wydaje się być ona słuszna.
Można zbadać sprawy ukryte przed naszą dzienną świadomością, które trudno przeanalizować przy pomocy logicznego myślenia.
O co można pytać ?
O wszystko, ale raczej należy unikać pytań o to co konkretnie wydarzy się w przyszłości, ponieważ na świecie wszystko podlega nieustannej zmianie - również przyszłość. Wyrocznia najlepiej podpowie co należy zrobić lub czego nie robić, jaką postawę przyjąć wobec przyszłych wydarzeń, nie odpowie natomiast na pytanie typu "Co mi się przydarzy za tydzień".
 

 

Aby dobrze zrozumieć odpowiedź wyroczni trzeba poznać symbole przypisywane poszczególnym trigramom, siłę linii heksagramu oraz ich położenie i rolę linii zmiennej. Następnie zbadać trigramy rdzenne (powstające z linii środkowych heksagramu). Linie podlegające zmianie uściślają szczegóły sytuacji, o którą pytamy. Po przemianie na przeciwne tworzą drugi heksagram, ukazujący bieg spraw w przyszłości i skutki obecnych działań, lub zaniechań.
Heksagramy:
 • Heksagram rdzenny symbolizuje ukryte motywy i przyczyny, oraz dążenia zawarte w obecnej sytuacji, opisywanej przez heksagram wylosowany.
 • Heksagram wylosowany symbolizuje obecną sytuację.
 • Heksagram powstały po przemianie linii symbolizuje najbardziej prawdopodobne, przewidywane zmiany.
Trigramy:
  • Trigramy rdzenne dolny i górny uściślają odpowiedź oraz dają dodatkowe rady i skojarzenia.
  • Symbole związane z trigramami są czasem niezbędne do ścisłego zrozumienia wróżby. Odczytuje się je, klikając na obrazek symbolizujący dany trigram.
  • Trigram dolny obrazuje sytuację człowieka obecnie oraz jej początek w czasie, czyli to, co dopiero nadchodzi.
  • Trigram górny obrazuje sytuację zewnętrzną, warunkującą, jej skutek i zakończenie, czyli to, co już odchodzi w przeszłość i właśnie mija.
Siła dłoni i pozycja linii:
 • Linia czwarta pełni rolę ministra, który musi słuchać swego władcy, dlatego jest ostrzegana przed niepowodzeniem i karą.
 • Linia piąta to miejsce władcy i dlatego zazwyczaj "ma zasługę" i do niej należy zwycięstwo.
  • Orzeczenia z linii początkowych heksagramu spełnią się w bliskim, nadchodzącym czasie, przez co trudno je jeszcze właściwie zrozumieć.
  • Linia druga opisuje sługę spełniającego właściwie swoje obowiązki, dlatego "jest chwalony".
  • Linia trzecia kończy dolny trigram, dlatego ponosi klęskę w swoim działaniu i "ma niepomyślny los".
  • Linia szósta jest trzecią w drugim trigramie, dlatego osiąga spełnienie, koniec i stan przemiany ku nowemu, stąd często przypada jej w udziale "los niepomyślny", tak samo jak i linii trzeciej. Opisuje sytuację odchodzącą już w przeszłość.
Przykładowe pytania do Twojej wyroczni
 • Jaka jest moja obecna sytuacja życiowa i ku czemu zmierza ?
 • Co mogę (i powinienem) uczynić w danej sytuacji ?
 • Jak potoczą się (ku czemu zmierzają) moje sprawy ?
 • Czy w danej sytuacji mam szansę na sukces moich planów ?

Jak postąpić i jaką postawę zachować w danej sytuacji życiowej ?

Jak należy się zachowywać podczas udzielania porady przez Twoją wyrocznię?

·         W czasie udzielania porady przez wyrocznię to jest losowania heksagramu, wróżbita jak i osoba, która przyszła po poradę powinni się skoncentrować na zadawanym pytaniu. Kiedy myśli są skupione wokół innych spraw lub kiedy traktuje się to jako zabawę, odpowiedź oczywiście nie może być prawdziwa. Oczywiście nikt nie zabrania zabawowo pochodzić do wyroczni. Należy się jednak liczyć z żartobliwą odpowiedzią ze strony wyroczni.
 
 • "Księga Przemian", przekład na niemiecki Richard Wilhelm, przekład na polski Wojciech Jóźwiak i Krzysztof Ostas,
 • "KSIĘGA WRÓŻB", Tadeusz Zysk, Jacek Kryg,

 

Kategoria: /