Hipnoza i autohipnoza przyszłością zrozumienia umysłu człowieka

| |

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

Czym jest Hipnoza i po co ją stosować?

Hipnoza to fascynujące a zarazem budzące lęk słowo. Czy zjawisko hipnozy rzeczywiście istnieje? Czy jest to umiejętność która może posiąść każdy człowiek, czy tylko wybrani, posiadający do tego dar? Czy jest to jakaś niebezpieczna technika manipulacji umysłem? Takie właśnie pytania często nasuwają się osobom stykającym się z tym terminem.

Twórcą terminu HIPNOZA jest James Braid, lekarz praktykujący w Manchesterze w połowie XIX wieku. Jest to określenie niezbyt dobrze dobrane. Wywodzi się z greckiego „ hypnos” czyli sen, podczas gdy dziś wiemy, że chodzi tutaj o zespół szczególnych zjawisk psychicznych nie będących snem ani jawą.

Twórca terminu dał jednak w ten sposób wyraz swemu osobistemu poglądowi, co w ostatnich kilku tysiącleciach czyniło już wielu przed nim.

Wkrótce potem Hippolyte Bernheim uznał „ Hipnotyzm” za zdolność poddawania się wpływowi sugestii i możliwość jej realizowania.

Warto wiedzieć że kontakt człowieka z hipnozą ma korzenie w starożytności. Już u Chaldejczyków a potem u Egipcjan i Greków stanowił element wiedzy medycznej.

Niestety z czasem, Hipnoza stała się bardziej widowiskiem, niż czymś poważnym.

Obecnie ludzie zajmują wobec Hipnozy dwie przeciwstawne postawy. Jedni wyolbrzymiają jej możliwości, traktując często hipnozę jako zjawisko tajemnicze, niemalże nadprzyrodzone. Inni kwestionują jej istnienie i ośmieszają wszystko, co się z nią łączy.

Skrajne postawy wynikają głównie z niedostatecznej wiedzy.

Hipnotyzm jest bez wątpienia jedną z całkowicie naturalnych, a jednocześnie najwspanialszych zdolności człowieka.

Praktyczne stosowanie oraz właściwe opanowanie sztuki hipnozy wymaga głównie żelaznej dyscypliny.

Od samego początku jest zatem potrzebna silna wola. Profesjonalizm jest elementem absolutnie koniecznym, nawet jeś;li zamierza się wykorzystywać hipnozę jedynie w celach prywatnych.

Po II wojnie światowej na nowo zainteresowano się Hipnotyzmem. W dalszym ciągu jednak istniało wiele różnych definicji hipnozy, nie było zgodności, co do istoty tego zjawiska. Uznano że w powstaniu stanu hipnotycznego odgrywają rolę zarówno czynniki psychiczne jak i fizyczne.

Od lat 50 XX wieku Hipnozę stosowano w lecznictwie.

Hipnoza jest przejściowym stanem zmienionej świadomości u podmiotu, wywołanym przez inną osobę, odmiennym od stanu czuwania i snu. Podczas tego stanu różne zjawiska mogą pojawić się spontanicznie lub w odpowiedzi na bodźce słowne czy inne. Zjawiska te obejmują zmianę świadomości i pamięci, wzmożenie podatności na sugestię i pojawienie się u podmiotu odpowiedzi i myśli, które w zwykłym stanie umysłu nie są mu właściwe. Ponadto w stanie hipnotycznym mogą zostać wywołane lub zniesione takie zjawiska, jak znieczulenie, porażenie, sztywność mięśniowa i zmiany naczyniowe” ( 1955 definicja Hipnozy przyjęta przez Brytyjskie Towarzystwo Lekarskie)

Hipnoza u różnych ludzi może przybierać różne formy. Subiektywne relacje pacjentów są bardzo różne. Przeciętnemu pacjentowi hipnoza kojarzy się ze snem, lub w ogóle nie pamięta co się z nim działo. W czasie Hipnozy pacjent coraz bardziej ulega sugestiom. Oddech staje się równy, mięśnie się rozluźniają, oczy zamykają, powieki nie drgają.

Niewiele jest obiektywnych objawów, umożliwiających odróżnienie stanu hipnotycznego od innych stanów świadomości. Należą do nich – niepamięć wsteczna, raport, katalepsja, wzmożona podatność na sugestie, objawy fizjologiczne, pismo automatyczne, regresja, halucynacje i pohipnotyczne wykonywanie sugestii. Niektóre z nich występują tylko w głębokim stanie hipnozy, inne w stanach średniej i płytkiej hipnozy.

Wzmożona podatność- na sugestie występuje już w płytkich i średnich stanach hipnozy. Polega ona na akceptowaniu bez zastrzeżeń zaleceń hipnotyzera. Ta cecha hipnozy jest jedną z podstawowych wartości hipnozoterapii.

Katalepsja- polega na zahamowaniu czynności ruchowych organizmu, głównie kończyn. Zjawisko to występuje w hipnozie głębokiej, a czasem również i średniej.

Raport – to stosunek interpersonalny, jaki nawiązuje się między pacjentem a lekarzem. Lekarz chce pomóc choremu, a chory mu wierzy. Osoba w stanie hipnozy jest bardzo wyczulona na sugestie hipnotyzera. Możliwe, ze mózg w tym stanie może odbierać również intencje i impulsy myślowe.

Regresja hipnotyczna – jest bardzo ciekawym ale jednak nie do końca jeszcze zbadanym zjawiskiem występującym w stanie głębokiej hipnozy. Na polecenie hipnotyzera, pacjent cofa się do okresu przeszłości. W tym stanie może on z dużą precyzją odtworzyć wydarzenia i wyobrażenia z przeszłości. Istnieją jednak różnice zdań czy regresja hipnotyczna jest prawdziwa, czy nie. Taki zapis można określić jako odtworzenie filmu, gdzie fale mózgowe sięgają pamięcią do określonego czasu w przeszłości, jakby każdą sytuację życiową nasz mózg zapisywał.

Warto jednak zwrócić uwagę że osoby cofnięte do przeszłości, do wieku dziecięcego mówią nawet inaczej ,maja inny charakter pisma, zachowują się po prostu jak dzieci. W czasie regresji możemy wydobyć z zakamarków swojego mózgu zdarzenia dawno zapomniane.

Amnezja- ( niepamięć) przeżyć i zdarzeń przebytych w hipnozie występuje tylko w hipnozie głębokiej, rzadziej w średniej. Może ona być całkowita lub częściowa, samoistna lub zasugerowana.

Możliwość sterowania czynnościami fizjologicznymi- to ważna cecha stanu hipnotycznego. Właściwość tę z powodzeniem wykorzystuje się w hipnozoterapii chorób psychosomatycznych.

Sugestia pohipnotyczna- polega na tym, że pacjent wykonuje przekazane w czasie hipnozy sugestie już po dehiponotyzacji. Sugestie hipnotyzującego mogą być rejestrowane w podświadomości pacjenta i realizowane dopiero po dłuższym okresie, nawet po kilu latach.

Hipnozę stosuje się również w leczeniu nerwic, stanów depresyjnych, obsesji, natręctw, bulimii, anoreksji, uzależnienia alkoholowego, od papierosów, narkotyków, używek, oraz nawet przy operacjach, w walce z bólem.

Na pods. „Hipnoza między jawą a snem”- Zbigniew Peterson

Wielu z was nasuwa się pytanie, czy zjawisko hipnozy rzeczywiście istnieje? Czy nie chodzi tu jedynie o jakaś sztuczkę? Czy może jest to umiejętność, którą człowiek może posiąść lub rozwinąć, czy też szczególny dar?  

 

Pierwszym specjalistą, który wypowiedział nazwę „ hipnotyzm”, odnosząc ja do określonego, narzuconego w sposób sztuczny stanu układu nerwowego był. Jamek Braid, w 1843 roku.

W krótki czasie kolejny psycholog Hippolyte Bernheim, uznał hipnotyzm, za zdolność poddawania się wpływowi sugestii i możliwość jej realizowania.  

 

Kontakt człowieka z hipnotyzmem ma korzenie w starożytności. Trwa on od zarania dziejów, przez długie wieki i najróżniejsze cywilizacje, bo już u Chaldejczyków, Chaldejczyków potem u Egipcjan i Greków stanowił element wiedzy medycznej.

Niestety, Niestety upływem czasu coraz większą rolę zaczęła odgrywać jedynie zewnętrzna forma widowiska, gdzie ludzie zwracali uwagę na wizualne aspekty hipnotyzmu a nie jego wewnętrzną głębię.

Warto pamiętać, że hipnotyzm jest jedna z całkowicie naturalnych, a jednocześnie najwspanialszych zdolności człowieka. Umiejętność ta polega na konkretnych, określonych zasadach. 

 

Praktyczne zastosowanie sztuki hipnozy, oraz jej opanowanie, wymaga przede wszystkim wielkiej dyscypliny. Od samego początki praktykowania konieczna jest silna wola. Opanowanie i stosowanie hipnozy wyklucza amatorskie podejście. Profesjonalizm jest elementem absolutnie koniecznym, by hipnoza miała sens.

Każdego, kto pragnie posiąść wiedze z dziedziny hipnozy, czeka pokonywanie trudnych, kolejnych etapów, a jednym z najistotniejszych jest perfekcyjne opanowanie indukcji werbalnej.

Należy ja poznać doskonale, tak by nigdy podczas sugestii hipnotycznej nie doszło do najmniejszego zawahania. Musimy być pewni siebie, wiedzieć, co mówimy, i mieć absolutną gwarancję, że się nie zawahamy w trakcie sugestii ani nie będziemy sprawiać wrażenia, że brakuje nam słów. Jeśli nawet osoba się nie zorientuje, to po krótkim czasie podświadomość się zorientuje i nie dojdzie do wprowadzenia w stan hipnozy.

Aby być hipnotyzerem szanowanym i fachowym, trzeba oprzeć się na doświadczeniach innych znakomitych poprzedników.

{jcomments on}

 

Istnieje też autohipnoza, czyli możliwość zahipnotyzowania się samemu. Autohipnoza oferuje każdemu zainteresowanemu możliwość rozwijania ukrytego w nim potencjału. Jest to całkowicie bezpiecznie. Jest ona pomocna w wielu dziedzinach- od chronienia zdrowia przy użyciu odpowiednich technik, również tych, które poznałeś w tej książce, po leczenie najróżniejszych chorób. Niezależnie od tego, jakie stawiasz sobie cele, jeśli są tylko rozsądne, autohipnoza z pewnością pomoże ci je osiągnąć. Skoncentruj się na aspektach praktycznych, prowadzących do konkretnych rezultatów, i korzystaj z ogromu możliwości, jakie przed tobą otwiera ta cenna sztuka.  

 

Innymi ciekawymi możliwościami autohipnozy jest czytanie w cudzych myślach, widzenie przez ścianę, wywieranie wpływu na innych ludzi, odzyskiwanie zdrowia, ochrona przed negatywnymi osobami, przyciąganie do siebie wymarzonej osoby, odwrócenie czyjś złych skłonności, poprawa wzroku, zmiana swojego wizerunku, oraz wiele, wiele innych.  

 

Od momentu, gdy panujesz sztukę hipnozy, i autohipnozy, będzie ona dla ciebie źródłem ciągłej satysfakcji. Pomoc, jaka za jej pośrednictwem będziesz mógł nieść innym, stanie się powodem do radości.

Jeśli jednak sam nie zdecydujesz się na posiadanie tej umiejętności, skieruj się w stronę poszukiwań dobrego hipnotyzera, który pomoże Ci w wielu sprawach. 

Kategoria: /