Chiromancja - Wróżenie z ręki

Darmowe przepowiadanie przyszłości z ręki
 
Chiromancja - Jak pisze jedne z najznakomitszych znawców ezoteryki Paracelsus, człowiek jest małym światem, ale we wszystkich mocach i cnotach odpowiada światu wielkiemu. Na człowieka przechodzi szlachetne imię mikrokosmosu. 
Chiromancja zajmuje się znajdowaniem odniesień do losu ludzkiego i ich mocy bezpośrednio na ciele człowieka a dokładniej na dłoniach.

Dłoń dla wielu badaczy stanowi interesujący obiekt dla studiowania powiązań między małym światem ludzkiego losu a wielkim światem kosmicznego bytu. Tak jak i ręce każdego człowieka różnią się od siebie taksami i koleje losu są różne. 
Umiejętność czytania z linii dłoni uchodziła za poważną gałąź nauki. Jeszcze w XVIII wieku istniały Niemczech katedry chiromancji na uniwersytetach. 

Chiromancja z czasem została rozbita na wiele rożnych systemów. 
Już Arystoteles podejrzewał związek pomiędzy długością linii na dłoni i długością życia. Nie było to jednak wróżbiarstwo tylko hipoteza naukowa. Sztuka czytania z dłoni przez antycznych myślicieli była traktowana jako cześć fizjonomiki, która na podstawie budowy wszystkich części ciała wyciągała wnioski co do zdrowia charakteru człowieka. 

Chiromancja z czasem również czerpała z bogatych zasobów wiedzy astrologicznej. Ogromny system symboli w astrologii umożliwił stworzenie sieci powiązałaby uczynić wyraźnymi i zrozumiałymi związki pomiędzy ludzkim losem wypisanym na dłoni a wpływami wszechświata. 

W połowie XIX wieku walkę przeciwko wierze w magię przeniesiono do podręczników szkolnych i encyklopedii. Także chiromancja się tam znalazła, zostając potępiona przez Kościół Katolicki. 

Znajomość linii na dłoni poprzez stulecia została rozbudowana do ogromnego systemu myślowego. Metody odczytu linii były tak skomplikowane, że mogli się nimi posługiwać tylko fachowcy. Ci którzy chcieli zarobić mówili cokolwiek im przyniesie ślina na język by móc zarobić, dlatego tez znaczenie chiromancji zaczęło upadać. 

Aby zostać Chiromanta nie wystarczyło tylko popatrzeć się na dłoń, należało znać się na fizjognomi, psychologii i być po części jasnowidzem. 

Należy tez zwrócić uwagę, że np. wzorce interpretacyjnej chiromancji chińskiej, są zupełnie inne niż tej europejskiej. 
Długa tradycje ma np. przekonanie, ze z lewej ręki można odczytać koleje losu określone położeniem gwiazd w momencie narodzi, a z prawej ręki charakter i duchowość człowieka. 

Zaobserwowano ze prawa ręka jest czynna, nią piszemy i wykonujemy wiele rzeczy, dlatego przypisano jej większą moc niż lewej ręce. Niektórzy chiromanci uważali, że ci którzy urodzili się w nocy powinni mieć odczyt z lewej ręki.

Bardziej prawdopodobny jest jednak pogląd że dopiero porównanie obu dłoni daje ogólny obraz człowieka. 
ównym zadaniem Chiromanty jest ostrzeżenie przed nadchodzącymi nieszczęściami, przygotowanie tak aby można było stawić im czoła. Poznając swoje braki, osoba może wyciągnąć odpowiednie wnioski i poprawić swoje niedociągnięcia. Chiromanta który da znać w porę o niebezpieczeństwie, może nam bardzo pomóc. Jakie znaczenie mają ręce człowieka?
Gdy zaczynamy wróżenie z rak , należy zwrócić uwagę , czy ręce są gładkie czy sztywne. Następnie oceniamy wielkości dłoni w stosunku do całego ciała, potem dopiero kwalifikujemy do jakiego typu należą. Po osiągnięciu pewnej wprawy, można już na pierwszy rzut oka, określić typ do jakiego należą dane ręce. Następnie oceniamy długości palców. Kciuk ręki powinien być oceniany niezależnie od całej dłoni. Patrzymy jak jest osadzony, nisko czy głęboko, czy jest szeroki czy wąski itd.
Następnie odwracamy dłoń i przyglądamy się, które z wzniesień, umieszczonych na wewnętrznej stronie dłoni,, są najbardziej uwypuklone. Dopiero wtedy patrzymy na linię życia i resztę linki oraz wzgórków.

  • Ręka w odpowiedniej proporcji do całego ciała cechuje człowieka, który dążąc do celu i obejmując całości, jednocześnie zdaje sobie sprawę z wagi szczegółów.
  • Ręka nadmiernie miękka to ręka poety, natury marzącej, nerwowej i niepraktycznej. Może też oznaczać rękę człowieka leniwego, często niezdolnego do uczucia.
  • Ręka o mięśniach dobrze wyrobionych jest ręką człowieka nie bojącego się pracy. Człowiek zdolny do zniesienia twardego losu.
  • Ręka nadmiernie twarda oznacza niską inteligencję, obojętności wobec cudzego cierpienia.  
  • Ręka koścista i cienka ręka oznacza nieśmiałości oraz brak ambicji  
  • Ręka gruba, mięsista oznacza nadmierną zmysłowości i materializm.  
  • Ręka gruba, krótka i twarda, o krótkich palcach to ręka człowieka z małymi ambicjami  
  • Ręka płaska, wgłębiona oznacza częste kłopoty w interesach lub w sprawach sercowych
  • Duże ręce cechuje ludzi zamiłowanych w dokładnej pracy, są to ludzie bardzo słowni, dotrzymują słowa, nawet gdy to dla niech jest niekorzystne.
     
Ludzie o małych rękach mają daleko idące ambicje, lecz rzadko kiedy umieją przeprowadzić swoje zamierzenia do końca, są bardzo wesołymi ludźmi. Łatwo dają przyrzeczenia i tak samo łatwo je łamią.

Rozróżniamy 7 typów rąk. Są to:

Ręka :

Pospolita – to częsty typ ręki, powszechny u klasy robotniczej, nie mają chęci do poprawiania swojego losu. Są to ludzie natury powolnej i bez wyobraźni. Palce ręki pospolitej są krótkie i sztywne, bez zaokrągleń na końcu. Dłoń szeroka, gruba i przeważnie twarda.

Szeroka - to najbardziej powszechny typ ręki. To człowiek sympatyczny, lubi porządek i jest dobrym organizatorem. Można na nim polegać, Jest też zdecydowany w swoich przekonaniach.
Mało kłótliwy, Bardzo wymagający w stosunku do siebie jak i do innych. Ręka człowieka interesów, zdolnego wykonawcy, jednak nie człowieka idei. Uwielbia sporty w tym często ekstremalne. Kieruje się rozsądkiem, nie wierzy w intuicje i rzeczy nie pokryte faktami.

Łopatkowa - Palce na końcach są często spłaszczone i szersze w tym miejscu niż w miejscu kostek. . Ręka ta zazwyczaj należy do osoby czynnej, szybkiej, energicznej, będącej w czynnym ruchu, miłują często tylko jedną osobę w życiu, posiadają jednego stałego partnera. Bardzo odpowiedzialni ludzie. Lubi nowe wyzwania. Z łatwością tworzą własne firmy, będąc niezależnymi finansowo. Jest to ręka nawigatora, mechanika, odkrywcy, biznesmena.

Filozoficzna - Liczne zgrubienia w przegubach charakteryzują tę rękę. Jest bardzo wyraźna w wyglądzie ale niezbyt ładna. Człowiek z taką ręką ma zamiłowanie do nauk ścisłych, badań prawdy opartej na faktach. Celem jego jest dobro innych , zapomina często o swoich potrzebach. Rzadko jednak zdobywa się na przyjaźń. Przywiązuje szczególną wagę do ubioru własnego i innych ludzi z otoczenia. Taką rękę najczęściej znajdujemy u inżynierów,, architektów, matematyków i dyplomatów.

Artysty – W ręce podłużnej, o zwężających się palcach, rozpoznajemy rękę artysty. Tacy ludzie są szlachetni w swych działaniach, lubują się we wszystkim co jest piękne, są romantyczni, wrażliwi i skłonni do podniet. Kierują się instynktem i impulsem. Rzadko jednak zaznają szczęścia w małżeństwie. Ulegają często nostalgiom i nastrojom chwili. Są to osoby błyskotliwe,, nie mogą żyć bez miłości ale są nieszczęśliwi w małżeństwie. Przy głębszym poznaniu tracą, gdyż umieją tworzyć z siebie osoby którymi nie są w rzeczywistości.
Ludzie tacy to artyści, dziennikarze, oraz ludzie o artystycznych zamiłowaniach.

Idealistyczna - to najpiękniejszy typ ręki, ale tacy ludzie przeważnie odznaczają się zupełnym brakiem umiejętności dawania sobie rady w życiu. Jeśli unikną ciężkiego losu, choć są idealistyczni i niepraktyczni.  

Złożona – Jest to najtrudniejszy typ ręki do rozpoznania, posiada bowiem cechy charakterystyczne dla wielu typów rąk. Taka ręka oznacza indywidualności bardzo różnorodną o różnych zainteresowaniach. Ludzie tacy umieją przystosować się do zmiennych warunków i sytuacji. Są zręczni w rozmowie i umieją sprawi wrażenie bardzo inteligentnych. Są skłonni do zmiany swoich przekonań. Łatwo się zniechęcają nowościami, dlatego też rzadko osiągają prawdziwe sukcesy w życiu.


 
Wróżenie z dłoni
PALCE- ICH KSZTAŁT I ZNACZENIE

Palce, poza kciukiem, nazywamy:
pierwszy- wskazujący lub palec Jowisza
drugi- środkowy lub palec Saturna
trzeci- serdeczny lub palec Słońca
czwarty- mały palec lub palec Merkurego

Podczas oceny ręki, najbardziej charakterystyczny palec będzie wskazówką cech charakteru i usposobienia.
Jeżeli palce wraz z dłonią tworzą łagodnie zgiętą linię oznacza to powodzenie i łatwość w życiu. Jeśli jeden z palców jest osadzony nisko i wygląda jakby był wepchnięty w dłoń, linia powodzenia nie będzie taka prosta.
  • Palec środkowy, Saturna, jest przeważnie prawidłowo osadzony
  • Palec serdeczny, Słońca, osadzony nisko, oznacza chęć do wybicia się , do sławy
  • Palec wskazujący, Jowisza, osadzony nisko, oznacza brak wdzięku i łatwości towarzyskiej
  • Mały palec Merkurego nisko osadzony oznacza wiele przeciwności, brak umiejętności wpływania na ludzi.
  • Palce białe, szerokie i długie spotykamy u ludzi o przenikliwym rozumie.
  • Zbyt długie i wąskie palce cechują ludzi silnych i o wielkiej mądrości.
  • Krótkie i okrągłe palce zdradzają charakter słaby, zły i kłótliwy. 
Palec wskazujący – Jowisza

 długi – Żądza władzy, dar panowania nad ludźmi
 krótki – brak intuicji, unikanie odpowiedzialności
 nadmiernie długi – nadmierna zarozumiałość
 skrzywiony – brak samodzielności

Palec środkowy – Saturna


 długi – typ ostrożny, lubiący samotność
 krótki – człowiek niepoważny, nie dotrzymujący słowa
 nadmiernie długi – pesymista, ponury, apatyczny
 skrzywiony – histeryczne usposobienie

Palec serdeczny – Słońca

 długi – zamiłowanie piękna, dążenie do wyróżnienia się
 krótki – mała ambicja, nie szuka uznania wśród innych
 nadmiernie długi – pociąg do hazardu, szukanie łatwego rozgłosu
 zgięty – człowiek szukający rozgłosu


Mały palec- Merkurego

 długi – człowiek szybko orientujący sie w każdej sytuacji i o wybitnych zdolnościach handlowych.
 Krótki- człowiek bardzo przenikliwy,
 nadmiernie długi – ludzie stwarzający nieistniejące sytuacje tylko w celu odwrócenia uwagi od właściwego przedmiotu.
 Zgięty – wraz z długą linią serca oznacza zazdrości


PAZNOKCIE

Jak powszechnie wiadomo, paznokcie różnią się barwą, stopniem łamliwości, grubością. Obgryzanie paznokci jest objawem zaburzeń nerwowych, które mogą doprowadzi do poważniejszej choroby. Paznokcie, zależnie od stanu zdrowia, często zmieniają kolor, substancje oraz długości. Paznokcie ręki prawej ,bardziej ruchliwej, rosną około 132 dni, a lewej około 116 dni. W ciepłym klimacie paznokcie rosną szybciej.
  • Paznokcie o długości proporcjonalnej, dość szerokie i kruche mówią o skłonności do chorób gardła, astmy, kataru i innego rodzaju schorzeń drób oddechowych. Paznokcie lekko trójkątne, cienkie, płaskie i nawet lekko wpadające wskazują na choroby nerwowe i skłonności do paraliżu.
  • Długie paznokcie, cienkie i pofałdowane oznaczają słabe płuca
  • Paznokieć wypukły, kopulasty oznacza choroby gruczołów limfatycznych i choroby płucne
  • Paznokieć cienki, wąski i długi oznacza słabą kondycję fizyczną. Ludzie o długich paznokciach są o wiele bardziej wyrozumiali niż ludzie o których paznokciach.
  •  Paznokieć krótki, prawie kwadratowy wskazuje na wadliwe funkcjonowanie serca
  •  Krótki i szeroki, zarastający naskórkiem, oznacza krewkość
  • Paznokieć wąski, zagięty i długi oznacza chorobę pleców, a bardzo wąski wskazuje na schorzenia stosu pacierzowego.    
Białe plamki na paznokciach są przemijające, zazwyczaj pojawiają sie w momentach napięcia nerwowego, pojawiają sie w momentach napięcia nerwowego, zmartwień, wyczerpania umysłowego.
Normalny paznokieć powinien być błyszczący, lekko różowy i nie kruchy, przezroczysty i niezbyt cienki. Taki paznokieć wskazywałby na pogodne usposobienie, dobry gust i takt.
Ogólnie ciemne punkty na paznokciach wróżą niezgodę domową lub plotki, zaś jasne punkty oznaczają zgodę, przyjaźń, mało zmartwień w życiu.

KCIUK

Nie ma na świecie dwóch jednakowych kciuków. W studiach nad chirmonacją kciuk jest bardzo ważny, gdyż dzięki niemu można określić siłę lub słabości woli.
Profesorowie medycyny podkreślają wagę i znaczenie palców, zwłaszcza kciuka w rozwoju człowieka, wskazując, że niemowlę w pierwszym okresie swego życia zaciska palce dłoni na kciuku, a dopiero kiedy inteligencja niemowlęcia zaczyna się rozwija, zakłada oni kciuk na resztę palców.
Normalny kciuk powinien być proporcji do całej dłoni, z końcem trochę dłuższy niż pozostała część. Oceniając kciuk, należy zwróci uwagę na długość pierwszego trzonu, czy jest on osadzony nisko, czy wysoko. Jeśli pierwszy trzon jest długi i szeroki, oznacza to przewagę woli. Człowiek taki nie da się łatwo przekonać ani odwieść od swej linii postępowania. Jeśli ta części kciuka jest nadmiernie długa lub szeroka- dane cechu charakteru są spotęgowane i człowiek taki jest po prostu uparty.
Jeśli kciuk ma kształt zwężający się, oznacza to wyostrzoną intuicję. Koniec kciuka krótki, to człowiek ten kieruje się bardziej sercem niż rozumem.
Szeroki kciuk przedstawia człowieka o nieprzeciętnych cechach. Jest to człowiek niezależnej myśli i czynu, gotowy ponieść konsekwencje swojego postępowania. Kieruje się wyłącznie rozumem i logiką, nie lubi okazywać uczuć.
Mały kciuk wskazuje na naturę sentymentalną, łatwo ulegającą wpływom, niezdolną do wielkich czynów. Ludzie z małymi kciukami cierpią na brak decyzji i często zdarza im się przeoczyć dobrą okazję, właśnie z tego powodu. Życie jest dla nich ciągłą walką, nie mają cierpliwości i są wybuchowi. Kobieta o małym kciuku jest bardzo interesująca, żyje tylko dla miłości i miłość wypełnia jej całe życie.
Kciuk nadmiernie długi, szeroki i kwadratowy wskazuje nieokiełznany temperament, brutalność, złe instynkty
Smukłe kostki kciuka cechuję człowieka o rozrzutnym charakterze.
Kciuk bardo elastyczny w drugiej kostce oznacza zazwyczaj marnotrawcę. Kciuk bardziej sztywny wskazuje na zdecydowanie i więcej siły woli, a także ostrożność i dużo zdrowego rozsądku.
Kciuk zgrubiały przy końcu oznacza naturę brutalną, nieopanowaną i niepohamowaną.

Chiromancja

WZGÓRKI NA DŁONI I ICH ZNACZENIE
 
Wzgórki czyli wypukłości na dłoni są równie ważne jak cały kształt dłoni. Mówią one o one o ogólnych cechach oraz właściwościach charakteru, bardzo często też do skłonności do pewnych chorób.

Wzgórek Jowisza – jest tuż pod palcem wskazującym
Wzgórek Jowisza
Jeśli jest mało widoczny wskazuje na brak talentu.
Proporcjonalnie rozwinięty oznacza ambitną osobę, oraz osobę cechującą się ostrożnością w zawieraniu znajomości.
Nadmiernie rozwinięty oznacza żądzę władzy.
 
Wzgórek Saturna – znajduje się pod średnim palcem.
Wzgórek Saturna
Nierozwinięty wzgórek oznacza nieciekawe życie.
Lekko rozwinięty wzgórek to zamiłowanie do rzeczy poważnych, samotność, ostrożność,
Silnie rozwinięty wzgórek występuje często u ludzi głęboko wierzących, o wartościach moralnych.
Jeśli wzgórek jest nadmiernie rozwinięty określa on osobę bardzo wrażliwą.
 
Wzgórek Merkurego – znajduje się u spodu małego palca
Wzgórek Merkurego
Ręka bez widocznego wzgórka Merkurego wskazuje na osobę o umyśle słabo rozwiniętym w sensie matematycznym. Przedstawia tez umysł o słabym zmyśle handlowym.
Rozwinięty wzgórek, jest wskaźnikiem dobrych lub złych cech. W połączeniu z dodatnią ręką będzie przedstawiać zdolności handlowe lub zdolności naukowe, zapowiada wielkie podróże, szybkość myślenia.
Wzgórek bardzo silnie rozwinięty przedstawia człowieka podstępnego oraz chytrego.
 
Wzgórek Wenery – jest to wzgórek właściwości kobiecych, tak jak wzgórek Jowisza określa cechy męskie. Wzgórek Wenery znajduje się u podstawy kciuka.
Jego brak mówi o kobiecie oziębłej, nie zainteresowanej przyjemnościami życia.
Rozwinięty wzgórek wskazuje na człowieka o zmysłowej naturze i dobrym zdrowiu. Przez to miejsce wg uczonych lekarzy przechodzi jedno z najważniejszych naczyń krwionośnych, tak więc jeżeli wzgórek jest duży, mówi on o żywym i zdrowym obiegu krwi. Mówi też o dążeniu do zaskarbienia sobie przyjaźni i miłości.
 
Wzgórek Księżyca – znajduje się on na wprost wzgórka Wenery.
Ręka, która nie posiada widocznego wzgórka wskazuje na osobę bez intuicji.
Wzgórek o normalnych proporcjach przedstawia człowieka romantycznego, miłującego poezje i muzykę. Przedstawia człowieka bardzo tajemniczego.
Wzgórek silnie uwypuklony znajduje się u ludzi z chorą wyobraźnią. To ludzie miewający dziwne sny a także wizje.

 
Wzgórek Marsa – znajduje się między liniami Głowy i Serca, poniżej wzgórka Merkurego.
Wzgórek Marsa
Oznacza odwagę, opanowanie. Brak tego wzgórka oznacza brak odwagi w życiu.
Nadmiernie rozwinięty oznacza gwałtowność i kłótliwość.
 

ZNAKI I LINIE PRZECHODZĄCE PRZEZ WZGÓRKI

 
  • Jowisz
 
jedna linia – ogólne powodzenie
 
dwie linie – małe powodzenie
 
pomieszane linie – nadzieje nie spełnią się
 
kropka, punkcik – nieszczęście, utrata pozycji lub mienia
 
gwiazdka – szczęście w miłości
 
znak krzyża – szczęśliwy związek
 
krzyż i gwiazda – bardzo udane małżeństwo
 
kwadrat- trzeźwe patrzenie na świat
 
kółko – szczęście i powodzenie
 
trójkąt – oznacza powodzenie w pracy
 
krata – niezbyt dobry znak, mówiący o przeroście ambicji oraz zarozumiałość które niszczą życie.

 
  • Saturn
 
jedna linia- wielkie powodzenie
 
kilka linii – słabe powodzenie w późniejszych latach
 
wiele linii spływających do linii Serca oznacza dziedziczną chorobę
 
punkcik – zły wpływ
 
krzyż – bezpłodność
 
gwiazda – przeznaczenie, zazwyczaj gwałtowny koniec życia.
 
kwadrat – zabezpieczenie przed złym losem
 
trójkąt- skłonności do nadprzyrodzonych sił, rzeczy tajemniczych
 
krata- niepewność co do własnych szans powodzenia.

 
  • Słońce
 
jedna linia- oznacza sławę i bogactwo
 
dwie linie- wielostronne utalentowanie
 
wiele linii- duża pomysłowość
 
punkt – obawa przed utratą pozycji społecznej
 
krzyż – niepowodzenie w niepowodzeniach
 
gwiazda – możliwość wielkiego wzbogacenia się w późniejszym wieku
 
kwadrat- zabezpieczenie przed przeciwnościami losu
 
kółko – wielka sława
 
trójkąt – przedstawia osobę bardzo dokładną
 
krata- zarozumiałość, gadulstwo

 
  • Merkury
 
jedna linia- niespodziewane powodzenie
 
wiele pomieszanych linii – skłonność do nauk ścisłych, nieprzeciętne zdolności
 
dwie lub trzy linie – zdolność w kierunkach medycznych
 
punkt – kłopoty w interesach
 
gwiazda – nieuczciwość
 
krzyż- talent dyplomatyczny
 
kółko – strzeż się wody
 
trójkąt - powodzenie w interesach
 
krata- uważać na wypadki

 
  • Wenera
 
szereg linii – wrażliwość na uczucia
 
kropka- zawód w miłości
 
krzyż- smutny koniec miłości
 
trójkąt – materialistyczne podejście do małżeństwa
 
krata – ciekawość

 
  • Księżyc
 
jedna linia – zapowiedź nieszczęścia
 
wiele linii- zmienność w miłości, skłonność do marzeń
 
punkt- problemy z systemem nerwowym
 
krzyż – marzycielska natura
 
kółko – niebezpieczeństwo w podróży morskiej
 
trójkąt – wyrachowanie
 
krata – natura niezadowolona, ponure marzenia i pragnienia

 
  • Mars
 
jedna linia – szalona odwaga
 
wiele linii- gwałtowne usposobienie
 
punkt – bijatyki
 
krzyż – niebezpieczeństwo spowodowane gwałtownością
 
gwiazda – niebezpieczeństwo spowodowane złością i zazdrością
 
kwadrat – ochrona przed złymi wpływami
 
kółko – jakieś niebezpieczeństwo
 
trójkąt – wielki talent wojskowy
 
krata – niebezpieczeństwo śmierci nienaturalnej
wiele linii horyzontalnych – tylu nieprzyjaciół co linii

Wzniesione dłonie

 
LINIE RĄK
Mamy 7 głównych linii bardzo widocznych na dłoni. Główne linie to:
- linia Życia , - linia Głowy, - linia Serca, - linia Przeznaczenia, - linia Zdrowia, - linia Słońca, - linia wzgórka Wenery
Linie normalne są czyste w kolorze, wyraźnie zaznaczone, niezbyt blade ani czerwone, niezbyt szerokie lub głębokie, bladoróżowe w odcieniu.
Bardzo blade linie – oznacza słaba krew
Linie zbyt czerwone – okrucieństwo
Żółte linie – natura zamknięta w sobie, dumna
Linie bardzo ciemne- natura ponura, , melancholijna, skłonna do medytacji
Różowe linie – pogodne usposobienie
Szerokie i ciemne linie – niezdrowe instynkty i zawistna natura
Blade i szerokie linie- rozwiązłość, żądza władzy
Należy pamiętać, że jedna linia nie może decydować o chorobie, czy nieszczęściu. 

 
 Linia Życia – Jest to linia miłości i kłopotów. Niektórzy lekarze twierdzą, że człowiek rodzi się z ukrytymi skłonnościami do jakiejś choroby. Jeśli tak, to skłonność ta powinna być znana mózgowi ludzkiemu na długo przed wystąpieniem choroby. Ponieważ mózg jest w ścisłym związku z liniami ręki człowieka, skłonność lub obciążenie dziedziczne chorobą można wyczytać na dłoni długo przed jej wystąpieniem.
 
 
  
 
 
 
 
Krótka linie na obu rękach: oznacza krótkie życie
 
Cięka i blada – słabe zdrowie  
Gruba i czerwona – niepohamowana naturę 
Cienka i słaba w środku – słabe zdrowie  
Ciemna plamka na końcu cienkiej linii – nagła śmierć  
Linia poprzerywana- choroba, strata żywotności  
Linia poprzerywana przed wzgórkiem Jowisza- choroby wczesnego dzieciństwa  
Linia życia, kończąca się nagle kilkoma krótkimi liniami – oznacza nagła śmierć 
Linia przerwana – choroba  
Linia przerwana i nieregularna- długotrwałe choroby 
Przerwana linia na obu rękach – oznacza śmierć, zwłaszcza gdy dolna część linii zakręca się do środka.  
Linia życia, połączona z linią głowy – oznacza ostrożność, wrażliwość 
Linia życia częściowo oddzielona od linii głowy – oznaka pewności siebie w życiu społecznym   
Linia życia połączona z linią losu – szczęśliwe uniknięcie śmiertelnego wypadku 
Odgałęzienie w połowie ręki kobiety – oznacza jakiś okres przejściowy,  
Długie odgałęzienie, w połowie, w kierunku do wzgórka Księżyca – oznacza niepokój, podróże częste  
Wiele linii na końcu linii życia, przy przegubie – utrata pieniędzy pod koniec życia  
Szeroka odnoga w kierunku wzgórka Księżyca- możliwość choroby umysłowej  
Odgałęzienia w górę linii- zaszczyty i pieniądze  
Odgałęzienia w dół linii – utrata zdrowia i pieniędzy 
Linia przerwana a potem połączona – ochrona przed chorobą  
Krzyż na końcu linii- przeciwności w starszym wieku  
Wyspa wśród linii- wyczerpanie nerwowe
 
 
 
 Linia Serca
 linia serca
  
 
 Jeśli linia Serca zaczyna się od środka wzgórka Jowisza- oznacza to najszlachetniejszy rodzaj miłości, wielkiej i idealistycznej, kobieta ta jest dumna za swojego męża, lecz łatwo zraża się jego niepowodzeniami.
  
Gdy linia serca zarysowana jest prosto przez całą dłoń – chęć górowania  i skłonność do zazdrości
Linia Serca zaczynająca się między palcem wskazującym a środkowym – oznacza miłość mniej idealną, łatwo przemijającą.
Linia Serca zaczynająca się u wzgórka Saturna lub też pod środkowym palcem – Osoba taka jest bardziej zmysłowa niż uczuciowa.
Linia Serca z wieloma, małymi liniami – oznacza zmienne uczucia, skłonność do przemijających flirtów. Osoba ta nie umie się zdecydować
Jeśli linia Serca jest czerwona- oznacza to gwałtowność uczuć i nieopanowanie.
Blada i szeroka linia Serca- oznacza obojętność
Cienka i blada linia – natura zimna, flegmatyczna,
Linia przerywana wyspami – sygnalizuje wiele zmartwień w miłości
Liczne białe punkciki na linii – to podboje w miłości
Linia przerywana mówi o rozczarowaniach, zawodach w miłości
Linia zaczynająca się od wzgórka Jowisza z rozwidleniem – szczere i otwarte serce
Linia zanikająca w niektórych miejscach na dłoni- oznacza rozczarowanie w sprawach miłosnych
  
Linia Przeznaczenia

- odnosi się do wszystkich spraw związanych z powodzeniem, przeszkodami życiowymi lub losem, jaki nas spotyka. Linia Przeznaczenia może zacząć się na linii życia, na wzgórku Księżyca,
  
 linia przeznaczenia
Jeżeli zaczyna się na wzgórku Księżyca – powodzenie jest łatwiejsze do osiągnięcia, ale bardzo niestałe
Jeśli linia Przeznaczenia zaczyna się na Linii Życia to powodzenie przyjdzie na skutek własnego wysiłku i wytężonej pracy.
 
 Gdy linie przeznaczenia i życia są ze sobą połączone- osoba poświęca się rodzinie od wczesnych lat młodości
 
Gdy linia przeznaczenia zatrzymuje się na linii Głowy – brak szczęścia w życiu
Jeśli linia ta urywa się na linii Serca – oznacza to karierę złamaną z powodu nieszczęśliwego małżeństwa
 Jeśli linia jest niewidoczna aż do połowy dłoni – wskazuje na małe osiągnięcia w młodości, z tym, że w późniejszych latach sytuacja się poprawi i przeciwności zostaną pokonane.
Gdy linia wypływa  z linii Serca- powodzenie zostanie osiągnięte w połowie 50 roku życia
Gdy linii tej w ogóle  nie ma- życie mało interesujące
Linia przerywana małymi, licznymi liniami – życie pełne niepowodzeń i powodzeń na zmianę
Podwójna linia przeznaczenia – jest bardzo korzystna – oznacza podwójna karierę
Odgałęzienia w dół linii przeznaczenia- mówią o stratach oraz zmartwieniach